Tshega familie project, Zuid-Afrika

Project: Tshega familie project, Limpopo, Zuid-Afrika

Deelname mogelijk: 3 weken met het hele gezin, het project is begin december / half januari gesloten

Prijs staat in de tekst vermeld

 

Projectcode : TU14/TSHEGAFAM

 

button boeken donkergrijs

 

 

lijntje lang

HET PROJECT

 

Het familie project kort samengevat
 • Plaats: Letsitele, Limpopo, Zuid-Afrika (in de buurt van het Krugerpark)
 • Accommodatie: vrijwilligersaccommodatie (geheel gerenoveerd in 2014)
 • Project: onderwijs- en community project
 • Duur: 3 weken
 • Leeftijd: minimum leeftijd van de kinderen dient 4 jaar te zijn
 • Voertaal bij het project: Engels
 • Kenmerk: mooi project waarbij je werk met je gezin in een plattelandsdorp in Limpopo, Zuid-Afrika

 

“Tshega strives to help children whose burdens are overcome with poverty to become healthy, educated & self sustaining and contributing members of society”

header

 

Algemene informatie

Dit een prachtig project voor de hele familie om vrijwilligerswerk te doen in Zuid-Afrika en ook nog eens het Krugerpark te bezoeken. Kinderen leren op deze manier heel veel over de manier van leven in een Afrikaans plattelandsdorp in de provincie Limpopo.

De AIDS-epidemie in Zuid-Afrika heeft hele families en gemeenschappen ontwricht. Het land heeft ‘s werelds grootste aantal HIV-geïnfecteerde mensen. Er zijn naar schatting 3,7 miljoen weeskinderen in Zuid-Afrika, bijna de helft van deze kinderen verloren hun ouders aan AIDS-gerelateerde ziekten. Ongeveer 150.000 kinderen leven in kindhuishoudens. Het leven voor velen in Zuid-Afrika is zeer moeilijk. Kinderen vallen ten prooi aan verwaarlozing en mishandeling. Deze kinderen hebben zo veel potentieel, wat ze nodig hebben is goede opvang, onderwijs en uitzicht op een toekomst.

Dit project bevindt zich in Letsitele in de provincie Limpopo. Dit project werd opgericht met als doel om het leven van mensen in achterstands gebieden te verbeteren. Er wordt gestreefd om alle acht ‘Millennium Development Goals’ te bereiken.

 

De Millennium doelen zijn:
 1. Het uitbannen van extreme armoede en honger
 2. Ieder kind heeft recht op basisonderwijs
 3. Het stimuleren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de ontwikkeling van de vrouw
 4. Het tegengaan van kindersterfte
 5. Het verbeteren van de gezondheid van zwangere vrouwen
 6. De bestrijding van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
 7. De zorg voor duurzaamheid
 8. Het ontwikkeling van een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

 

millenniumdoelen

 

Doel project 

 

Tshega Christian Mission streeft ernaar om gezinnen en hun kinderen economisch productieve leden van de samenleving te laten worden. Dit wordt gedaan door kennis te vergaren over de hindernissen en worstelingen die leven in dit landelijke gebied in Limpopo met zich meebrengt en de inwoners te motiveren en te stimuleren deze hindernissen te overwinnen. Belangrijk hierin is goed onderwijs. Doel van het project is zoveel mogelijk kinderen onderwijs aan te bieden. Slechts 50% van de kinderen kan het schoolgeld betalen. Door Tshega kan ook een groot deel van de ander 50% onderwijs volgen.

 

Belangrijk

Tshega is een project ontstaan vanuit een christelijke achtergrond. Iedereen die met respect omgaat met de mening van een ander kan deelnemen aan dit project, een christelijke achtergrond is absoluut geen vereiste.

 

Hoogtepunten van het familie project in Limpopo, Zuid-Afrika
 • Werk mee aan verschillende projecten in de gemeenschap
 • Word onderdeel van deze gemeenschap en leer over de cultuur
 • Geef voorlichting op een middelbare school
 • Werk mee op een kleuterschool en lagere school
 • Werk met gehandicapten
 • Ga sporten met de kinderen
 • Help vrouwen zelf geld te verdienen
 • Ontdek het prachtige Zuid-Afrika
 • Maak internationale vrienden voor het leven

 

Het project bestaat uit 3 delen:
 1. Het onderwijs gedeelte
 2. Het zogenaamde “Outreach” gedeelte
 3. Bouwen

Het project biedt zowel hulp aan schoolkinderen als aan de lokale gemeenschap.

Tshega biedt ondersteuning op het gebied van:

 • Basis behoeften, zoals kleding, ondersteuning bij hygiëne, etc
 • Sociale behoeften, zoals het organiseren van activiteiten
 • Emotionele behoeften, zoals ondersteuning en counselling
 • Mentale behoeften, zoals onderwijs
 • Spirituele behoeften, zoals thuis bezoeken en ondersteuning aan mensen in directe nood

Bij het Sociaal project werk je bij de drie volgende programma’s:

 1. Kinderen programma (bestaande uit o.a. een huiswerk club, ondersteuning aan gehandicapte kinderen, ondersteuning aan Sarah Primary, etc.)
 2. Jongeren programma (bestaande uit o.a. een voetbal programma en ondersteuning aan gehandicapte jongeren)
 3. Volwassenen programma (bestaande uit o.a. het Basadi Skills Program)

 

Het outreach gedeelte:

 

1. Feeding Scheme and Homework Club

Veel kinderen in de omgevin hebben geen begeleiding bij het leren en huiswerk maken, dit leidt tot schokkende resultaten. Bij dit onderdeel van het project worden kinderen geholpen met huiswerk en ze krijgen een sandwich en wat te drinken.

 

2. Hulp aan kinderen

Er zijn 97 kinderen die extra hulp nodig hebben omdat ze in een kwetsbare situatie zitten. Het kunnen weeskinderen zijn of kinderen die geconfronteerd worden met extreme armoede. Ze zijn woonachtig in Fobeni. Er wordt geprobeerd sponsors voor deze kinderen te zoeken. De kinderen maken een lijst met wat ze dringend nodig hebben, Tshega koopt deze spullen en levert ze af bij de kinderen.

 

Onderwijs gedeelte:

 

button youtube
1. Kleuterschool en lagere school 

De school werd aanvankelijk opgericht door twee zendelingen Wilna en Japie Venter, oprichters van Afrika Rural missies in 1998. De school heette toen Ephrath missie Christian Academy en de kleuterschool was genaamd Happy Faces.
In 2006 zou de school worden gesloten. Tshega besloot de school voort te zetten, hoewel er slechts 8 studenten stonden ingeschreven. De school werd verplaatst naar de huidige bestemming in Fobeni village. De scholen waren deze opnieuw geregistreerd onder de namen The Lighthouse Academy Primary School en Lamb’s Haven kleuterschool in November 2011.

 

2. The Lighthouse Academy Primary School

De eerste twee dagen bij het project heb je de mogelijkheid om mee te draaien bij de verschillende klassen om zo de kinderen en de leerkrachten te leren kennen. Hierna word je gevraagd in welke klas je het liefst zou willen meedraaien. In iedere klas zitten meestal rond de vijf kinderen met een leerachterstand. Als vrijwilliger zal je met deze kinderen of één van deze kinderen werkzaam zijn. Je begeleid het kind of de kinderen met achterstand in de klas. Daarnaast zing, dans en speel je met de kinderen. Ook is administratieve ondersteuning van de school onderdeel van het project, je typt de testen uit, kijkt ze na, etc. In de middagen kan je meehelpen bij de organisatie van een sportevenement, of een sociaal- of cultureelevenement. Daarnaast is er ook nog een schooltuin die onderhouden moet worden.

De kinderen krijgen lessen in de vakken: wiskunde, Engels, natuur en technologie en sociale vaardigheden. Het systeem waar mee gewerkt wordt is een Montessori systeem met extra aandacht voor lezen en schrijven.

 

Het doel van de school is:

De ontwikkeling van een positief zelfbeeld van het kind, dit door:

 • Het ontwikkelen van discipline, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid
 • Het ontwikkelen van een zorgzame houding jegens anderen
 • De inachtneming van individualiteit en diversiteit van alle kinderen
 • Het betrekken van familie bij schoolactiviteiten
 • Het aantrekken, het ontwikkeling en het behoud van personeel met een hoog niveau
 • Het onderhouden, bevorderen en beschermen van de christelijke waarden
 • De school heeft ongeveer 250 – 288 leerlingen en ongeveer 23 – 30 leerkrachten
 • Veel van de kinderen hebben een probleem op sociaal gebied

 

3. Lamb’s Haven Kindergarten

Bij deze kleuterschool zijn tussen de 35 – 45 kinderen aanwezig. Samen met drie verzorgers en een gekwalificeerde onderwijzer ben je betrokken bij de kinderen. De kinderen zijn in de leeftijd van 3 – 5 jaar. De taken bestaan uit het assisteren van de lokale begeleiders bij het spelen van spelletjes, zingen, etc. Daarnaast kan je als vrijwilligers het op je nemen om een leuke activiteit voor de kinderen te organiseren. De motorische ontwikkeling van de kinderen is belangrijk, zowel de fijne motoriek (hoe een pen vast te houden) als de grove motoriek (dit wordt door spel en sport getest).

 

Bouw gedeelte:

Er wordt bij de school een nieuwe multi functionele  hal gebouwd. Vaders en/of moeders die handig zijn kunnen meehelpen bij de bouw en de afwerking van dit project.

 

Overige taken

Je bent van maandag tot en met vrijdag werkzaam bij dit project, van 8.00 tot 14.30 uur. Je kan betrokken worden bij de volgende activiteiten:

 • Het assisteren in klassen; het begeleiden van kinderen met een achterstand
 • Het (alleen) onderwijzen van kinderen; dit alleen met onderwijsbevoegdheid
 • Kunst projecten; organiseer een kunstproject
 • Administratieve taken zoals het uitwerken van toetsen, kopiëren, algemene administratieve werkzaamheden, etc.
 • Sport programma; organiseer een voetbaltoernooi, netball toernooi, etc.
 • Sociaal programma; organiseer een leuke dag voor de kinderen met diverse activiteiten
 • Cultureel programma; organiseer een concert
Overige onderdelen project:

 

1. Voetbal programma

Naast voetbal wordt ook netball onderwezen. De training is na school van 16.00 – 17.00 uur van maandag tot en met donderdag. Als vrijwilliger kan je meedraaien met de training onder begeleiding van de coach. Er zijn 4 netball teams en 3 voetbal teams.

 

2. Secondary School 

Kinderen op de middelbare school hebben te maken met armoede, tienerzwangerschappen, criminaliteit, gebrek aan kennis over een goede gezondheid, HIV/AIDS, etc. Op de Fobeni Highschool wordt er gediscusseerd over onderwerpen als: hoe HIV/AIDS te voorkomen, het plannen van activiteiten, groepsdruk, etc. Het gaat hier over kinderen in de leeftijd 13 – 20 jaar. De groepen bestaan vaak uit 30 kinderen of meer.

 

3. Basadi Women’s Program

Vrouwen in een kwetsbare situatie worden ondersteund bij het aanleren van vaardigheden op het gebied van breien, haken, etc. om op deze wijze zichzelf te kunnen onderhouden.

 

4. Zondagsschool

Kinderen en volwassenen hebben de mogelijkheid de kerk op zondag te bezoeken.

 

Bijdrage van de kinderen aan dit project

De bijdrage die de kinderen uit het gezin kunnen leveren is erg afhankelijk van de leeftijd en interesses van de kinderen. Ze kunnen meedraaien in de klassen op school, ze kunnen mee naar een kinderopvang, ze kunnen meedoen bij de workshops of mee voetballen. De coördinator bij het project zal samen met de ouders de activiteiten doorspreken.

 

Sponsor

Je kan je aanmelden om een kind te sponsoren. De kosten bedragen ZAR 300,00 per maand (nog geen 25,00 euro). Dit bedrag kan je maandelijks of per kwartaal betalen. Voor dit bedrag kan een  kinder naar school (schoolfee, uniform en boeken worden betaald). Ook kan je ervoor kiezen dat je geld aan een ander doel wordt besteed, zoals aan het voetbalproject, het Basadi vrouwen project, voor het gehandicapten project, etc.

Als je een kind sponsort ontvang je een foto met achtergrond van het kind, een update over de prestaties op school en een nieuwsbrief per kwartaal.

 

Locatie

Dit project bevindt zich in Letsitele in de provincie Limpopo, Mopani District, Bolebedu South. Dit is ongeveer 450 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Dit is het grootste plattelandsgebied in Zuid-Afrika. De provincie Limpopo is de op twee na-armste provincie van het land. In het gebied wonen ongeveer 48.282.000 inwoners. Het is een gebied waar armoede en sexueel misbruik helaas veel voorkomen. Daarnaast is het onderwijs op een laag niveau, slechts de helft van de leerlingen doet eindexamen in Grade 12. De taal die hier gesproken wordt is de Sepdi taal en in mindere mate Engels.

 

Weer

Zuid-Afrika heeft een klimaat dat voor reizigers ideaal is: het hele jaar kan het land bezocht worden. De zomer op het zuidelijk halfrond, waar Zuid-Afrika gelegen is, loopt van december tot en met februari. Dit is de periode waarin ook de meeste neerslag valt. Nat is het land zeker niet. In en rondom Kaapstad, aan de zuidwestkust, is het ‘s zomers droog. De zomers zijn aangenaam warm met 25°C aan de kust en tegen de 30°C landinwaarts. Het westelijke gedeelte, waar de Kalahariwoestijn ligt, is het warmst (35°C). In de winter, juni tot september, zakt het kwik tot 20°C. Aan de zuidwestkust is het dan nog wat koeler.

 

Eisen

Het project is geschikt voor vrijwilligers van wie de kinderen minimaal 4 jaar oud zijn, er is geen ervaring vereist. De ouders dienen een goede beheersing van de Engelse taal te hebben. Graag ontvangen we een kort CV.
Bij deelname aan een project van TravelUnique is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) een vereiste voor iedere vrijwilliger boven de 17 jaar. Deze VOG dient voor vertrek in ons bezit te zijn en mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

 

Flexibiliteit

Aan het werk gaan in Afrika kan een opwindend avontuur zijn maar soms ook een ontmoedigende onderneming. Wij bieden je de kans om werkervaring in Afrika op te doen, de mensen te leren kennen in een gestructureerd project waarbij op je veiligheid wordt gelet.

Er is een projectcoördinator aanwezig die het gezin de gehele periode zal begeleiden. Daarnaast is er bij aankomst een uitgebreide oriëntatietraining dit er voor zal zorgen dat je het meest haalt uit deze uitdaging.

Aanpassingsvermogen aan het lokale systeem is een vereiste. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke hulpverleners en de lokale politieke systemen om er zorg voor de dragen dat een vrijwilliger maximaal profijt heeft van zijn of haar bijdrage, maar wees flexibel.

Foto: Meike Willemsen, Tshega project, Lompopo, Zuid-Afrika,  september/oktober 2015.

 

Tshega Missionlijntje lang

LANDENINFORMATIE

 

Zuid-Afrika

Er is geen land met zoveel variatie als Zuid-Afrika. En het is zo makkelijk te bereizen. Zuid-Afrika wordt wel eens “een wereld in één land” genoemd en dat is terecht. Je vindt er vele nationale parken, wildreservaten, schitterende natuurgebieden, moderne steden, gezellige dorpjes en prachtige verlaten stranden.

Zuid-Afrika heeft als bijnaam de “Regenboognatie”. Die naam dankt het land vooral aan de veelzijdigheid en veelkleurigheid van land, bevolking en cultuur. Dit alles maakt Zuid-Afrika tot een ideale bestemming.
Zuid-Afrika is de enige Fair Trade bestemming in de wereld. TravelUnique biedt ook een aantal Fair Trade projecten aan.

 

Limpopo

Limpopo is de noordelijkst gelegen provincie van Zuid-Afrika en telt 5.404.868 inwoners (2011). De hoofdstad van Limpopo is de stad Pietersburg (Polokwane). Vroeger werd Limpopo de ‘Noordelijke Provincie’ genoemd, maar de naam werd veranderd in februari 2002 na een verkiezing gehouden door de provinciale regering. De naam verwijst naar de rivier de Limpopo. De naam komt van het Noord-Sotho woord voor ‘grote waterval’.

Limpopo is een afgelegen provincie en wordt niet vaak door toeristen aangedaan.
Velen rijden er doorheen op weg naar Zimbabwe of het Kruger National Park. Limpopo heeft een verscheidenheid aan culturen, landschappen en natuur. Dit is ongerepte Afrika op zijn best, het land van wijd open Bushveld, mooie blauwe luchten en de altijd aanwezige doornboom.

De provincie Limpopo kent nauwelijks steden. Naast de hoofdstad Polokwane is Tzaneen met 15.000 inwoners de tweede plaats in de provincie. Bijna driekwart (74,4%) van de ruim 5 miljoen inwoners woont in traditionele stammengebieden, waar dat over het hele land slechts 27,1 % is.

De belangrijkste huistalen in Limpopo zijn Noord-Sotho (52%), Tsonga (17%) en Venda (17%). Afrikaans wordt gesproken door 2,6% van de bevolking.

Limpopo is binnen Zuid-Afrika de provincie met de meeste armoede. Ruim 78% van de inwoners leeft beneden de armoedegrens. Van de beroepsbevolking is slechts 40% daadwerkelijk actief, terwijl het landelijk gemiddelde op ruim 57% ligt. De voornaamste economische sectoren zijn landbouw, mijnbouw en toerisme.

 

Meer informatie
 • Lonely Planet: klik hier voor meer informatie
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Zuid-Afrika
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Limpopo

lijntje lang

Praktische informatie

 

Ondersteuning

Ondersteuning en advies ontvang je van de lokale begeleider van Tshega en natuurlijk van TravelUnique. Vooraf ontvang je advies en informatie over de reis. Bij aankomst krijg je van het lokale team informatie over de huidige status van het project en alle informatie over je nieuwe leefomgeving. Daarnaast ontvang je een wekelijks schema van de activiteiten waarbij je bent ingepland.

 

Accommodatie

Vrijwilligers zullen worden ondergebracht in een volledig ingericht vrijwilligershuis op de ‘Orange farm’ van de familie Van Rooyen (Francois en Ellanie van Rooyen). Het huis is in september 2014 volledig gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. Het huis kan 14 vrijwilligers herbergen. Er zijn drie douches en vier toiletten. Je hebt de Boabab Room voor vier personen, de Leadwood Room voor 6 personen, de Nyala Room voor iemand alleen of een stel en de Jackelberry Room voor 2 personen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken. Ook beschikt het huis over een prachtig zwembad. Voor beddengoed wordt gezorgd. Het huis beschikt tevens over WiFi, een pooltafel, dvd’s/boeken/spelletjes, ook is er een ‘Braai’; de BBQ.

 

kamer Tshega 2

Maaltijden

Je krijgt drie maaltijden per dag van maandag tot en met donderdag. Ontbijt kun je zelf pakken en bestaat uit muesli, brood, fruit, thee en koffie. Lunch kan je ook zelf pakken en bestaat uit sandwiches en noodles of soep, avondeten wordt voor je klaargemaakt door een medewerker van het project en staat om 18.00 uur klaar. Eten wordt gekookt volgens een vast menu, mocht je dit niet lusten dan kan je eventueel zelf snacks kopen. Eventuele allergieën graag vooraf doorgeven.

Je dient zelf voor je maaltijden te zorgen op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. Op vrijdag is het Townday en vrijwilligers eten in het plaatsje een pizza of gaan naar de KFC. Op zaterdag zijn de meeste vrijwilligers op excursie en eten onderweg iets en op zondag kan je zelf een maaltijd koken in het vrijwilligershuis.

 

Hoe er te komen?

Je kan direct van Amsterdam naar Johannesburg vliegen (KLM), maar het is goedkoper omdat via een tussenstop (Londen, Frankfurt) te doen (bijvoorbeeld via South African Airways). Na aankomst in Johannesburg stap je op een lokale vlucht naar Phalaborwa of Hoedspruit of je neemt de Translux bus naar Tzaneen. Bij aankomst op het vliegveld word je opgehaald door een lokale vertegenwoordiger van het projectdie je direct naar het vrijwilligershuis brengt. Voor reisadvies kan je natuurlijk altijd contact met TravelUnique opnemen.

 

Geld

De munteenheid in Zuid-Afrika is de rand (ZAR). De rand is onderverdeeld in 100 cent en wordt uitgegeven in munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 1, 2 en 5 rand en biljetten van 10, 20, 50, 100 en 200 rand.

Bekijk hier de huidige koers van de Zuid-Afrikaanse rand.

Euro’s kun je op veel plaatsen omwisselen, maar pinnen is voordeliger. Vergeet niet je pinpas aan te zetten voor geldopname buiten Europa! Op luchthavens en in steden en dorpen kun je vrij makkelijk pinnen. Mastercard en Visa worden op veel plaatsen geaccepteerd (niet bij benzinepompen, hier accepteert men alleen cash). Travellercheques worden redelijk geaccepteerd, maar bij banken moet je vaak lang in de rij staan en veel papieren invullen. Dus het beste is gewoon geld te pinnen. Terugwisselen van rand in harde valuta is geen probleem.

 

Visum

Je hebt geen visum nodig voor Zuid-Afrika als je korter dan 90 dagen in het land verblijft. Bij de douane krijg je een sticker in je paspoort (let er op dat je minimaal 2 lege bladzijden in paspoort hebt). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het paspoort moet tenminste nog 30 dagen geldig zijn na terugkomst. Verder moet je een vliegticket hebben met bevestigde terug- of doorvlucht.

 

Tshega10lijntje lang

Prijzen 2018

 

De prijs van dit familie project in Limpopo, Zuid-Afrika is afhankelijk van de koers van de ZAR. Door fluctuaties in de koers van de ZAR kunnen prijzen tussentijds aangepast worden. De prijs is exclusief transferkosten van- en naar het vliegveld.

 

De prijzen voor deelname aan het familie project in Limpopo bedragen:

3 weken : € 795,00 per persoon

 

Er zijn bij TravelUnique geen boekings- of administratie of reserveringskosten en geen toeslag als je vertrekt in het hoogseizoen.

Wat is bij de prijs inbegrepen?
 • Ondersteuning door lokale vertegenwoordigers
 • Verblijf in het vrijwilligershuis
 • Drie maaltijden per dag in het vrijwilligershuis (niet alle dag, zie tekst)
 • Oriëntatie programma bij aankomst
Niet bij de prijs inbegrepen
 • Heen- en terugvluchten naar Zuid-Afrika
 • Kosten ophalen vliegveld of busstation
 • Reis- en annuleringsverzekering
 • Wasservice (kosten wassen ZAR 10,00 per was en hetzelfde bedrag voor de droger)
 • Internet en telefoongesprekken (kosten internet ZAR 30,00 voor een week)
 • Kosten voor het aanvragen van een VOG
 • Eventuele visa voor reizen naar omliggende landen of bij een verblijf langer dan drie maanden
 • Excursies

 

Kosten ophalen vliegveld/busstation per persoon

Je kan opgehaald en weggebracht worden naar het vliegveld van Phalaborwa (199 km), kosten enkele reis bedragen ZAR 500,00. Ophalen en wegbrengen vanaf het vliegveld van Hoedspruit (220 km) bedraagt ZAR 550,00 enkele reis.

De kosten om te worden opgehaald op het vliegveld van Johannesburg bedragen ZAR 550,00 enkele reis. Je reist dan met een public shuttle service.

Het is ook mogelijk met de Transluxbus te komen, deze bus komt aan in Tzaneen (84 km). De kosten om hier opgehaald te worden bedragen ZAR 250,00 per persoon, enkele reis.

Klik hier voor de actuele koers van de Zuid-Afrikaanse Rand.

 

Optionele excursies (niet bij de prijs inbegrepen)

Zaterdag en zondag zijn de vrije dagen bij dit project. De meeste vrijwilligers boeken dan een excursie. Dit kan worden geregeld in overleg met de projectcoördinator bij externe organisaties. Je kan de volgende excursies doen:

 • Microflight over de Georges Valley en over de Tzaneen dam en de Debengen
  Waterval
 • Quad bike tour met picknick
 • Abseilen
 • Bezoek aan Tzaneen (Letaba River Lodge, thee plantage, Haenertburg)
 • Bezoek aan Phalaborwa (3 uur op een boot op de Olifants river)
 • Paarden rijden in de bergen
 • Bezoek aan het Kruger National Park ( 1 dag of 2 dagen met overnachting)
 • De Panorama route
 • Een Hoedspruit tour (Moholoholo Animal Rehab Centre, Khumai Reptile Centre, Jessica the Hippo)

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan een bepaalde excursie. De huur van een auto, de benzine en de toegangsprijs worden opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers. Hoe meer vrijwilligers mee gaan naar een excursie, hoe goedkoper.

lijntje lang

Startdata 2018 en aankomsttijden

 

Startdata 2018

Er zijn geen vaste startdata bij dit project. Mocht je het boekingsformulier invullen, kies dan de 1e van de maand waarin je wilt deelnemen en vermeld bij ‘eventuele opmerkingen’ de juiste startdatum en vertrekdatum. Dit project gaat uit van een deelname van drie weken. Mocht je echter als gezin 2 of 4 weken vrijwilligerswerk willen doen, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het project is gesloten tussen half december – half januari, dit in verband met de schoolvakantie (zomervakantie). Daarnaast is de school gesloten tijdens vakanties. Overleg met ons voor de beste startdatum.

 

Tshega11lijntje lang

Downloads

 

Wil je de Engelstalige brochure over dit project familie project in Limpopo, Zuid-Afrika  ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Klik hier voor de website van het project.

Richtlijnen Better Care Network, klik hier.

 

lijntje lang

 

button boeken donkergrijs

Lees voor het boeken van dit familie project in Limpopo, Zuid-Afrika onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Als je een project boekt ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Fotogalerij

Zwembad Tshega familie project limpopo zuid-afrikaTshega-project limpopo zuid-afrika


Tshega project limpopo zuid-afrikaTshega project limpopo zuid-afrika

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze projectinformatie. Hoewel bij de samenstelling van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer correct is. Projecten veranderen voortdurend, waarbij ze worden aangepast aan de lokale behoeften op dat moment.

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld ter algemene informatie. TravelUnique behoudt zich het recht voor deze gegevens en prijzen zonder nadere aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de projectinformatie.

Foto verantwoording: de foto’s op deze pagina zijn van onze projectpartner Tshega Mission.

Comments are closed.