Girl Impact project, Kaapstad

Project: Girl impact project, Kaapstad, Zuid-Afrika

Deelname mogelijk: minimaal 2 weken en maximaal 12 weken, begin december / begin januari is dit project gesloten

Prijzen staan in de tekst vermeld

Logo AI new

Projectcode : TU06/CPG

Lees onderaan de reviews over dit project

 

button boeken donkergrijs

lijntje lang

Het project

 

Het project kort samengevat
 • Plaats: Kaapstad, Zuid-Afrika
 • Accommodatie: vrijwilligershuis
 • Type project: vrouwen project
 • Duur: minimaal 2 – maximaal 12 weken
 • Leeftijd: minimaal 16 jaar
 • Aantal vrijwilligers: maximaal 10
 • Voertaal bij het project: Engels
 • Kenmerk: zeer goed georganiseerd project op het gebied van emancipatie van meisjes. Lees onderaan de pagina de feedback over dit project

 

Algemene informatie Girl Impact project, Zuid-Afrika

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen in Zuid-Afrika? Dan is dit Girl Impact project een prachtig project. Capetown is een bijzonder mooie omgeving om vrijwilligerswerk in Afrika te doen. Het biedt zo veel; prachtige stranden, de Tafelberg, Stellenbosch met de wijnlanden, Roben Island, Kaap de Goede Hoop, Boulders Beach, etc.

Naast deze prachtige locaties vind je hier ook zeer grote sloppenwijken, zoals Mitchells Plain, Langa, Philippi en nog vele meer. Deze sloppenwijken zijn een mengeling van diverse culturen, talen en geloven. Naast deze verschillen hebben ze ook een hoop gemeenschappelijk zoals armoede, werkeloosheid en HIV. Khayelitsha (wat ‘nieuw huis’ betekent) is de grootste sloppenwijk. Hier zijn de meeste projecten gesitueerd.

 

Khayelitsha

Khayelitsha biedt onderdak aan iets minder dan 2 miljoen mensen. Hier wonen mensen in diverse soorten huizen, vaak zijn het hutjes gemaakt van hout, ijzer, rest afval, etc. Of men woont in een flat of een stenen huis. Het bezoek aan een sloppenwijk maakt direct duidelijk onder welke omstandigheden een hoop mensen leven. Het is een wonderlijke, vibrerende cultuur waar de straten ruiken naar ‘mielie’ (rijstepap) en waar je vanuit elke taxi muziek hoort klinken.

Mocht je als jongere willen deelnemen aan het Girl Impact project, dan kan je putten uit je eigen ervaring als tiener en ik gesprek gaan over de gevaren voor een tiener (alcohol- en drugsmisbruik, seksuele relaties op jonge leeftijd, etc.).

 

Creëer je eigen vrijwilligersproject

Waarom creëer je niet je eigen vrijwilligersproject zodat je werkzaam bent op de gebieden waar jouw interesses liggen? Samen met een aantal partners die werkzaam zijn in de sloppenwijken is er een module gemaakt waaruit je kunt kiezen.

 

Hoe werkt het?button youtube

Vrijwilligers vertrekken naar Afrika met allemaal een verschillende achtergrond, kennis, kunde en passie.
Wij bieden je graag de kans je eigen project samen te stellen. Er zijn diverse mogelijkheden; van onderwijs, het Girl Impact project, het werken met kinderen en sport coaching.

Dit project bied je de mogelijkheid part-time te werken bij het Girl Impact project in combinatie met een ander project.
Je werkt dus part-time bij hetGirl Impact project (alle ochtenden) en je kiest  één van de volgende projecten (alle middagen):

 

ONDERWIJS (OPTIE 1)
KINDEROPVANG (OPTIE 2)
Sport (OPTIE 3)

 

Wat houdt het Girl Impact project in?

Je kan dus part-time bij het Girl Impact project werkzaam zijn. Voor de middagen kies je één van bovenstaande opties.

Wat is precies een Girl Impact project? Er is veel onderzoek gedaan, maar het is duidelijk dat als je investeert in een jong meisje; je haar armoede terugdringt, je haar gezondheid verbetert en je haar toekomstige economische positie beter maakt. Er zijn zo veel jonge meisjes die geen onderwijs volgen, die worden misbruikt en op jonge leeftijd (gedwongen) trouwen en/of een kind hebben.

 

Doel project 

Dit Girl Impact project heeft tot doel kansen te creëren voor jonge meisjes/vrouwen door middel van een netwerk in hun leefgemeenschap, zodat ze meerdere keuzes hebben als ze opgroeien.

De pubertijd is een cruciale periode in de toekomst van een meisje. Ze kunnen onderwijs volgen en zich sociaal ontwikkelen of ze krijgen te maken met een kindhuwelijk, HIV/AIDS, een tienerzwangerschap of seksueel misbruik.

Ieder kind heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen geweld en misbruik om zich zo te ontwikkelen tot een stabiele volwassene. Krachtige vrouwen zijn een zegen voor families, hun gemeenschap en hun land. Dit is het uitgangspunt van een Girl Impact project.

 

 

Girl project

 

De feiten:
 • Wereldwijd gaan er 130 miljoen kinderen zonder diploma van school, 70% hiervan zijn meisjes
 • 50% van het seksueel misbruik gebeurt bij meisjes van 15 jaar en jonger
 • 75% van alle HIV geïnfecteerden in Sub Sahara Africa tussen de 15 – 24 jaar zijn meisjes
 • De helft van de eerstgeborenen in ontwikkelingslanden hebben een tienermoeder

 

Focus 

Dit Girl Impact project is opgezet door The Happy Africa Foundation (THAF) in 3 landen met als doel meisjes tussen de 11 en 18 jaar ontwikkeling en onderwijs te bieden. Je vindt de Girl Impact projecten in Tanzanie, Zambia en in Zuid-Afrika. Samen met de lokale gemeenschap is een project opgezet waarbij de focus ligt op:

 • Onderwijs: Zorg er voor dat meer meisjes toegang krijgen tot het onderwijs en dat ze van school gaan met een diploma. Hierdoor stijgen hun kansen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Gezondheidszorg: Geef voorlichting over gezondheidsrisico’s en preventie en geef ze hulp bij gezondheidskwesties
 • Tienerzwangerschap: Geef voorlichting hoe een zwangerschap te voorkomen en ondersteun jongeren die te maken hebben met een zwangerschap en het moederschap
 • Veiligheid: Probeer de houding te veranderen ten opzichte van geweld tegen meisjes en help meisjes die slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld
 • Financiën: Laat ze de verschillende opties zien en leer ze hoe verantwoording te nemen voor hun eigen levensonderhoud
 • Zelfvertrouwen: Zorg ervoor dat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zo meer verantwoording nemen voor hun eigen toekomst

 

Wat kan veranderen?

Door te werken aan de ontwikkeling van meisjes draag je bij aan een beterer toekomst voor niet alleen de meisjes, hun families maar aan de gehele gemeenschap waarin zij leven. Door dit project zullen een aantal dingen kunnen veranderen:

 • Wanneer meisjes boven de 16 jaar een inkomen verdienen, investeren ze 90% van dit bedrag in hun familie. Mannen daarentegen investeren 30 – 40%
 • Ieder jaar dat een meisje langer op de lagere school zit stijgt hun toekomstig inkomen met 10 – 20%. Een extra jaar op de middelbare school levert 15 – 25% op
 • Meisjes die onderwijs volgen zijn op latere leeftijd zwanger en hebben kinderen die gezonder en beter opgeleid zijn
 • Ieder jaar dat een moeder extra onderwijs volgt brengt dit de kindersterfte terug met 5 – 10%

Belangrijk is dat dit project in de lokale gemeenschap wordt gedragen. Het project biedt ondersteuning aan meisjes, maar ook aan vrouwen, die dagelijks ondervinden hoe hard het leven kan zijn. Ook is het noodzakelijk dat mannen en jongens begrijpen dat goed onderwijs voor meisjes noodzakelijk is.

 

Statistieken

In het Zuid-Afrika na de Apartheid zijn er nog zo veel meisjes die hulp kunnen gebruiken. Vandaag de dag hebben veel mensen in Zuid-Afrika slechts beperkte toegang tot de gezondheidszorg, vindt er veel seksueel misbruik plaats, is ook het onderwijs niet voor iedereen toegankelijk en heerst er een patriaal systeen, wat betekent dat de man veel te zeggen heeft.

 1. De helft van de meisjes in Zuid-Afrika gaat van school voordat ze Grade 12 bereiken
 2. 39% van de meisjes tussen de 15 – 24 jaar hebben een kind, 28% van deze meisjes zijn niet getrouwd of is er een vader in beeld
 3. Slechts 1/3 van de klinieken in Zuid-Afrika verstrekt anti-conceptie aan meisjes tussen de 13 – 19 jaar
 4. 45% van de meisjes tussen 14 – 24 jaar beschrijft haar eerste seksueel contact als geforceerd door de man

 

Onderdelen van het project

 

1. Girls & Boys Club

Samen met een organisatie die zorg biedt aan mishandelde, verwaarloosde en kwetsbare (wees) kinderen via een netwerk van kleine, familie huizen, zullen vrijwilligers 2 keer per week helpen bij een meisjes en jongens club. Deze twee afzonderlijke clubs vinden plaats in een buurthuis in Khayelitsha waar kinderen tussen de leeftijden van 6 en 14 jaar de kans krijgen om ideeën en zorgen te delen in een veilige en plezierige omgeving. De sessie onderwerpen worden bedacht door de kinderen en gaan over gezondheid, veiligheid, vroege zwangerschappen, zelfvertrouwen en geld. De onderwerpen worden wekelijks besproken, om zo kinderen, goed geïnformeerde beslissingen te kunnen laten nemen.

Vrijwilligers helpen mee bij de sessies door voorlichting te geven over de gekozen onderwerpen. Dit op een interactieve en boeiende manier.

Belangrijk is het opbouwen van relaties met de kinderen en zo een setting te creëren die bevorderlijk is voor het delen van informatie. Onlangs gingen de onderwerpen veel over gezondheid gerelateerde kwesties, de kinderen wilden meer leren meer over de impact van verschillende drankjes (fruit sap, energy dranjes, etc.) op hun gezondheid. Door vrijwilliger werden leuke workshops in elkaar gezet, waar een levensgrote meisje was getekend met inbegrip van al haar darmen. Ze lieten zien wat er gebeurt als deze dranken worden verbruikt. Andere voorbeelden van onderwerpen die voorbij komen zijn; ‘hoe kun je zien of iemand gezond is?’, ‘Waarom zijn de meeste meisjes als zo vroeg zwanger?’, ‘Waarom bent je bang wanneer je alleen bent?’ Etc.

 

2. Youth Support Group

Hierbij werk je met een gemengde groep van 10 – 19 jaar oude jongeren. Dit is een programma dat eenmaal per week wordt gegeven aan een traditionele dansgroep. Dit vindt plaats in het huis van de oprichtster van de groep in Khayelitsha. De oprichtster is een gepassioneerde vrouw die de noodzaak voelde om op een positieve manier de jeugd in haar gemeenschap te benaderen. De groep ontmoet elkaar elke dag na school om te dansen. Eén middag per week praten ze met elkaar over onderwerpen waar ze tegen aan lopen in hun dagelijks leven.
De leden van de groep komen uit kansarme milieus waarbij hun ouders niet werken. Ze hebben daarom hun talent voor dans omgezet in een bron van inkomsten voor henzelf en hun families.

De jeugd heeft veel te maken met onderwijs kwesties, tiener zwangerschappen en gebrek aan zelfvertrouwen. Als vrijwilliger zal je meedraaien in ‘support groups’ om problemen te bespreken. Het kan zo simpel zijn als helpen met huiswerk, of een gesprek hoe een gezonde relatie tussen een man en een vrouw er uit kan zien. Afhankelijk van je achtergrond en ervaringen word je  als vrijwilliger ingezet bij bepaalde onderwerpen.

 

3. Engelse les voor vrouwen

De Engelse lessen worden gegeven bij een kinder noodopvang, die werd opgericht om te zorgen voor weeskinderen in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar in Khayelitsha en de omliggende gebieden. Het hoofddoel van dit huis is om de kinderen te plaatsen in pleeggezin. Gemiddeld 60% van de kinderen in het huis zijn besmet met HIV. De eerste fase van het proces is het verplegen van de kinderen en hun gezondheid op peil zien te krijgen. Zodra de kinderen medisch en emotioneel stabiel zijn, wordt er een pleeggezin gezocht, zodat de kinderen kunnen opgroeien in een familiale omgeving.

Het team van dames die hun leven wijden aan de ondersteuning van deze kinderen krijgen Engelse les. Door het leren van Engels kunnen ze hun carrière naar hun hand zetten.
Je rol in het huis is het ondersteunen van de ‘Mamas’ door het geven van Engelse lessen, dit gebeurt eenmaal per week. Het helpt niet alleen de ‘mamas’ , zo kunnen ze effectiever communiceren met bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, vrijwilligers en bezoekers maar ook de kinderen die weer kunnen leren van de ‘mamas’.

 

De ‘mamas’

De lessen vinden weekelijks plaats gedurende 6 weken. Hierna volgt een test. Hierna kunnen ze door naar een volgende cursus. Ook help je de ‘mamas’, de begeleidsters van de kinderen in de dagelijkse werkzaamheden. Je ziet op deze manier voor welke uitdagingen ze dagelijks staan. Ook kan je meehelpen voedsel te bereiden of de oudere kinderen helpen met huiswerk.

Het is mogelijk om bij alle onderdelen van het project worden ingezet. Mocht je part-time met het Girl Impact project meedraaien dan zal je misschien slechts bij één of twee onderdelen van het project worden ingezet. Bij welk onderdeel je wordt ingezet is afhankelijk van de lokale behoeften op dat moment.

 

Keuze opties, voor de middagen

 

Optie 1: onderwijs project

De focus van dit Kaapstad onderwijs project ligt bij het onderwijzen en ondersteunen van wees- en kwetsbare jongeren. Als vrijwilliger ben je een essentieel onderdeel in het verstrekken van beter onderwijs en zo bijdragen aan een betere toekomst. Je werk veelal met kinderen tot 7 jaar. Helaas zijn de scholen vaak onderbezet en werk je mee als klassen assistent. Samen met de leerkracht plan je de lessen, geef je één op één aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben en draai je mee met de dagelijkse gang van zaken.

 

Optie 2: kinderopvang project

Kies je voor dit project dan zal je werken bij o.a. een opvanghuis voor kinderen tussen de 0 en 8 jaar in Khayelitsha. Dit gebied heeft zwaar te lijden onder HIV/AIDS. Hier bevinden zich grootste aantal HIV/AIDS geïnfecteerden in de Western Cape. 60% van de kinderen die zich hier bevinden hebben het HIV virus. Het eerste doel is de kinderen door middel van aidsremmers gezonder te krijgen. De rol van de vrijwilligers is spelen met de kinderen. Op een spelende wijze worden de kinderen vaardigheden geleerd die bij hun leeftijd passen. Eén op één aandacht is zeer belangrijk voor deze kinderen.

Na-schoolse opvang
Dit na-schoolse opvang project werd in 2007 opgestart door een organisatie van oma’s die het gevaar inzagen van kinderen die na school thuis kwamen in een leeg huis. Samen met de lokale lagere school in Khayelitsha hebben de oma’s een na-schoolse opvang opgezet. Dit project GAPA: Grandmother’s Against Poverty & AIDS. De opvang bestaat uit 5 groepen, afhankelijk van de leeftijd en varieert van kleuters tot tieners. Je helpt de oma’s bij de volgende activiteiten: voorlezen, huiswerk maken, tuinieren, kleuren, knutselen, sporten, dansen etc.

 

Optie 3: Sport project

In 1994, in de jaren na de Apartheid heeft de Zuid-Afrikaanse regering het sportonderwijs afgeschaft. Hierdoor zijn er maar weinig jongeren die nog aan sport doen. Dit is een zeer slechte zaak, sport is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van jongeren; het helpt concentratie te verhogen, stimuleert teamwork en communicatie en ontwikkelt leiderschap. Als vrijwilliger werk je op één van de scholen in de sloppenwijken, met name in Khayelitsha en Langa. Samen met een coach geef je gedurende 45 minuten les aan een klas.

Je assisteert bij:

 • Het maken van creatieve, nieuwe spellen/sporten en het organiseren van deze lessen
 • Het spelen en coachen van populaire sporten zoals voetbal en hockey
 • Het opzetten en afnemen van fitness testen
 • Jouw kennis en kunde delen met coaches en studenten
 • Het werken op crèches met kinderen tot 7 jaar

 

Sportontwikkeling; na-schoolse opvang (GAPA project, Khayelitsha)

Na-schoolse sport activiteiten zorgt ervoor dat jongeren niet op straat belanden. Misbruik van kinderen komt vaak voor als kinderen na school naar huis gaan en vader en/of moeder is nog niet thuis van het werk.
Hiervoor zijn na-schoolse activiteiten opgezet. Een voorbeeld is GAPA; GAPA staat voor Grandmother’s Against Poverty & AIDS. Klik hier voor meer informatie over GAPA. Als vrijwilliger deel je jouw kennis op het gebied van sport met de coaches en de studenten. De studenten in Langa en Khayelitsha kunnen op deze manier profiteren van jouw kennis op het gebied van een (bepaalde) sport. De combinatie Girl Impact project met het sport project is een wat lastige combinatie, dit door de overlap in tijd.

 

De 4 school termijnen 2018

1e Term: 17 januari – 28 maart 2018

2e Term: 10 april – 22 juni 2018

3e Term: 17 juli – 28 september 2018

4e Term: 9 oktober – 12 december 2018

Tussen de Terms in is het vakantie voor de kinderen. Tijdens vakantie, vrije dagen en Public Holidays zal er niet op de scholen gewerkt worden maar zal je worden ingezet bij de community projecten, houd hier rekening mee.

 

Hoogtepunten van het Girl Impact project
 • Geef meer meisjes kans op onderwijs en zorg ervoor dat ze de school niet voortijdig verlaten
 • Bepraat met jongens en meisjes zaken waar ze tegen aan lopen als jongere
 • Geef voorlichting over het voorkomen van ongewenste zwangerschappen
 • Maak een statement tegen geweld tegen meisjes
 • Kweek zelfvertrouwen zodat meisjes meer verantwoording nemen voor hun eigen toekomst
 • Dompel je onder in de Capetonian cultuur en ontdek lokale restaurants, musea, markten en het nachtleven
 • Maak internationale vrienden voor het leven
 • Creëer zelf je vrijwilligersproject
Locatie

Bij dit Girl Impact project in Kaapstad ben je als vrijwilliger werkzaam bij de Cape Flats een verzamelnaam voor een aantal grote sloppenwijken in Kaapstad; Khayelitsha, Gugulethu, Langa, Mitchell’s Plain, Nyanga, Athlone en Grassy Park. Vaak worden deze plaatsen aangeduid als “dump plaatsen van de Apartheid”. De Cape Flats zijn een melting pot van verschillende culturen, ethniciteiten en talen. Ondanks vele verschillen zijn er veel parallelen; grote armoede, misbruik, werkeloosheid en HIV/AIDS.

Khayelitsha is de grootste township en hier zijn de meeste projecten gesitueerd. Khayelitsha heeft zo’n 2 miljoen inwoners, inwoners woonachtig in verschillende soorten huizen, van krotten gemaakt van afvalhout of ijzer tot grote stenen huizen.

 

Weer

Zuid-Afrika heeft een klimaat dat voor reizigers ideaal is: het hele jaar kan het land bezocht worden. De zomer op het zuidelijk halfrond, waar Zuid-Afrika gelegen is, loopt van december tot en met februari. Dit is de periode waarin ook de meeste neerslag valt. Nat is het land zeker niet. In en rondom Kaapstad, aan de zuidwestkust, is het ‘s zomers droog. De zomers zijn aangenaam warm met 25°C aan de kust en tegen de 30°C landinwaarts. Het westelijke gedeelte, waar de Kalahariwoestijn ligt, is het warmst (35°C). In de winter, juni tot september, zakt het kwik tot 20°C. Aan de zuidwestkust is het dan nog wat koeler.

 

Eisen

Het project is geschikt voor vrijwilligers vanaf 16 jaar, er is geen ervaring vereist. Er is geen maximum leeftijd. Voor vertrek raden wij aan boeken te lezen over Zuid-Afrika, Apartheid en HIV/AIDS. Als je 16 of 17 jaar bent bij deelname aan het project, dan dienen je ouders toestemming te geven voor je deelname, dit door het ‘parental consent’ formulier te ondertekenen.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een vereiste. Deze VOG dienen wij voor aankomst bij het project in ons bezit te hebben en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Reizen naar Zuid-Afrika onder de 18 jaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika heeft de immigratiewetten aangescherpt. Een belangrijke verandering in deze wetswijziging is de nieuwe plicht voor reizende ouders met minderjarige kinderen om in het bezit te zijn van een afschrift van de geboorte akte van hun kinderen. Ook voor alleenreizende minderjarigen hebben de nieuwe regels consequenties.

Deze nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 juni 2015. Ben je 17 jaar en reis je alleen naar Zuid-Afrika dan dien je de volgende documenten mee te nemen als je alleen reist:

 • Geldig paspoort
 • Origineel uittreksel uit het geboorteregister
 • Gelegaliseerd kopie van het paspoort van je ouders
 • Letter of Acceptence of Responsibility (door ons verstrekt)
 • Een kopie van het paspoort van een medewerker van African Impact (door ons verstrekt)

Klik hier voor een samenvatting van de nieuwe regels.

 

African Impact

Bij aankomst bij je vrijwilligersproject word je door African Impact gevraagd de ‘Terms and Conditions & Code of Conduct’ te lezen en te ondertekenen. Je tekent o.a. voor de volgende zaken:

 • Dat African Impact niet verantwoordelijk is voor ongevallen, kwijt geraakte spullen, ziekten, etc.
 • Je zelf verantwoordelijk bent voor een geldig paspoort, visum, etc.
 • Als je voortijdig het project verlaat je geen recht hebt op een terugbetaling van je geld
 • Je je houdt aan de Gedragsregels (Code of Conduct)

Wil je voor aanvang van je project de regels ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Flexibiliteit

Aan het werk gaan in Afrika als vrijwilliger kan een opwindend avontuur zijn maar soms ook een ontmoedigende onderneming. Wij beiden je de kans om werkervaring in Afrika op te doen, de mensen te leren kennen in een gestructureerd project waarbij op je veiligheid wordt gelet. Er is een projectcoördinator aanwezig die je de gehele periode zal begeleiden. Daarnaast is er bij aankomst een uitgebreide oriëntatietraining dit er voor zal zorgen dat je het meest haalt uit deze uitdaging.

Aanpassingsvermogen aan het lokale systeem is een vereiste. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke hulpverleners en de lokale politieke systemen om er zorg voor de dragen dat je als vrijwilliger maximaal profijt hebt van je bijdrage, maar wees flexibel!

 

Ai kids 14lijntje lang

 Landeninformatie

 

Zuid-Afrika

Er is geen land met zoveel variatie als Zuid-Afrika. En het is zo makkelijk te bereizen. Zuid-Afrika wordt wel eens “een wereld in één land” genoemd en dat is terecht. Je vindt er vele nationale parken, wildreservaten, schitterende natuurgebieden, moderne steden, gezellige dorpjes en prachtige verlaten stranden.

Zuid-Afrika heeft als bijnaam de “Regenboognatie”. Die naam dankt het land vooral aan de veelzijdigheid en veelkleurigheid van land, bevolking en cultuur. Dit alles maakt Zuid-Afrika tot een ideale bestemming.
Zuid-Afrika is de enige Fair Trade bestemming in de wereld. TravelUnique biedt ook een aantal Fair Trade projecten aan.

 

Kaapstad

Kaapstad, beoordeeld als top toeristen bestemming in de wereld en één van wereld’s mooiste steden, dit is een prachtige bestemming om vrijwilligerswerk te gaan doen. De stad biedt diverse culturele uitstapjes, zoals Robben Island, The V&A Waterfront, Kaap de Goede Hoop National Park en Cape Point, het meest zuid-westelijke punt van het Afrikaanse continent en nog veel meer. Daarnaast is er de mogelijkheid om prachtige wandelingen te maken, het strand te bezoeken, te surfen, de Tafelberg te beklimmen, tussen de pinguïns te zwemmen, kortom Kaapstad heeft het allemaal.

 

Meer informatie
 • Lonely Planet: klik hier voor meer informatie
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Zuid-Afrika
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Kaapstad

lijntje lang

 Praktische informatie

 

Ondersteuning

Ondersteuning en advies ontvang je van de lokale projectmanagers van African Impact en natuurlijk van TravelUnique. Vooraf ontvang je advies en informatie over je reis, je ontvangt een aantal weken voor vertrek het ‘pre-departure’ document over jouw project. Bij aankomst krijg je van het lokale team informatie over de huidige status van het project en alle informatie over je nieuwe leefomgeving. Je zal 24 uur per dag/ 7 dagen per week ondersteuning ontvangen van het plaatselijk projectteam.

 

Accommodatie

Vrijwilligers zullen worden ondergebracht in een volledig ingericht huis in Observatory, een wijk van Kaapstad. Het huis is rommelig, studentikoos te noemen. Observatory is een charmante, bohemian wijk, vlak bij het stadscentrum. ”Obs”, zo genoemd door de lokale mensen is een artistiek gebied met leuke restaurants en bars. Het huis ligt op een veilig perceel. In het huis bevindt zich een satelliet televisie. Alle kamers zijn geschikt voor maximaal 6 personen. Er zijn vier kamers voor vrouwen en 1 kamer waar vier mannen kunnen slapen. Mannen en vrouwen slapen gescheiden.

 

Het huis

Er is een woonkamer met keuken en slaapkamers voor het personeel. Voor beddengoed is gezorgd, voor handdoeken niet. Het huis heeft een kluis voor waardevolle spullen. In het huis is een conciërge aanwezig voor het bereiden van de maaltijden en een schoonmaakster die ook voor de was zorgt en de kamers 1 keer per week schoonmaakt. Helaas is er geen zwembad. Er zijn voldoende winkels in de directe omgeving, zoals de Spar.

 

Maaltijden

Je krijgt drie maaltijden per dag, ontbijt kun je zelf pakken en bestaat uit muesli, brood, thee en koffie. Lunch en diner worden voor je klaargemaakt door de kok des huizes. In het weekend moet je je eigen maaltijd maken omdat de leiding dan vrij is. In de weekenden is er ruimte genoeg om toeristische plekken te bezoeken en de omgeving te verkennen. Veel vrijwilligers zijn in de weekenden op stap.

 

Winter in Zuid-Afrika

Veel van onze vrijwilligers nemen deel aan de projecten in Kaapstad gedurende onze zomermaanden juli en augustus. Het is dan winter in Zuid-Afrika. Dit betekent vaak overdag een aangename temperatuur van rond de 25 graden (en soms een dag regen). Maar ook dat het na zonsondergang flink afkoelt. In de nachten kan de temperatuur rond de 1-5 graden liggen. Dit is koud. Koud omdat bijna geen enkel huis in Zuid-Afrika beschikt over verwarming en dubbel glas. Hierdoor is het in de huizen vochtig koud. Dit leidt soms tot verkoudheid, oorpijn, bronchitis, etc. Houd hier rekening mee! Belangrijk is dat je voldoende warme kleding meeneemt (een winterjas, sjaal, dichte schoenen, etc).

 

Hoe er te komen?

Je kan direct van Amsterdam naar Kaapstad vliegen (KLM), maar het is goedkoper om dit via een tussenstop (Londen, Frankfurt) te doen (bijvoorbeeld via South African Airways). Bij aankomst op het vliegveld word je opgehaald door een lokale vertegenwoordiger van African Impact die je direct naar het vrijwilligershuis in Ovservatory brengt. Aankomst is op maandag, de startdatum van het project, voor 17.00 uur.
Voor reisadvies kun je natuurlijk altijd contact met TravelUnique opnemen.

 

Visum

Je hebt geen visum nodig voor Zuid-Afrika als je korter dan 90 dagen in het land verblijft. Bij de douane krijg je een stempel in je paspoort (let er op dat je minimaal 2 lege bladzijden in paspoort hebt). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het paspoort moet tenminste nog 30 dagen geldig zijn na terugkomst. Verder moet je een vliegticket hebben met bevestigde terug- of doorvlucht.

 

Geld

De munteenheid in Zuid-Afrika is de rand (ZAR). De rand is onderverdeeld in 100 cent en wordt uitgegeven in munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 1, 2 en 5 rand en biljetten van 10, 20, 50, 100 en 200 rand.

Bekijk hier de huidige koers van de Zuid-Afrikaanse rand.

Euro’s kun je op veel plaatsen omwisselen, maar pinnen is voordeliger. Vergeet niet je pinpas aan te zetten voor geldopname buiten Europa. Op luchthavens en in steden en dorpen kun je vrij makkelijk pinnen. Mastercard en Visa worden op veel plaatsen geaccepteerd (niet bij benzinepompen, hier accepteert men alleen cash). Travellercheques worden redelijk geaccepteerd, maar bij banken moet je vaak lang in de rij staan en veel papieren invullen. Dus het beste is gewoon geld te pinnen. Terugwisselen van rand in harde valuta is geen probleem.

 

Meenemen van spullen

Bij het project zijn ze zeer blij met spullen die vanuit Nederland of België worden meegenomen naar het project. Dit kan kleding zijn, speelgoed, sportmaterialen, etc. Houd er rekening mee dat het bij het project in Kaapstad het niet mogelijk is zelf de meegebrachte spullen uit te delen aan de kinderen. De spullen gaan naar een depot en de dagelijkse leiding verdeeld de spullen onder de kinderen.

 

Een dag uit het leven van een vrijwilliger…

Dit kan gezien worden als een typische dag op je project, maar natuurlijk is iedere dag anders. Een flexibele instelling is dan ook een hele belangrijke eigenschap van een vrijwilliger.
07.00 uur: opstaan, ontbijten, je maakt je klaar voor vertrek naar je project
08.30 uur: je wordt opgehaald om naar je ochtend project te gaan
09.00 uur: start van je werkzaamheden
12.30 uur: na de lunch van de kinderen wordt je opgehaald om zelf te gaan lunchen in je vrijwilligershuis
14.00 uur: je wordt gebracht naar je middag project
17.00 uur: einde werkdag, je wordt opgehaald en teruggebracht naar het vrijwilligershuis, hier wordt de dag doorgesproken
18.00 uur: avondeten in het vrijwilligershuis, hierna avond ter vrije besteding, Kaapstad heeft een bruisend nachtleven, dus mogelijkheden genoeg!

 

Ai girl impact project kaapstad, zuid-afrika - 2lijntje lang

Prijzen 2018

 

De prijzen voor het Girl Impact project in Kaapstad bedragen in 2018:

10 dagen: € 980,00 per persoon

2 weken: € 1089,00 per persoon

3 weken: € 1382,00 per persoon

4 weken: € 1675,00 per persoon

5 weken: € 2119,00 per persoon

6 weken: € 2395,00 per persoon

7 weken: € 2672,00 per persoon

8 weken: € 2948,00 per persoon

9 weken: € 3224,00 per persoon

10 weken: € 3501,00 per persoon

11 weken: € 3777,00 per persoon

12 weken: € 4054,00 per persoon

Je betaalt bij TravelUnique geen boekings- of administratie of reserveringskosten en geen toeslag als je vertrekt in het hoogseizoen. Na het boeken van het project ontvang je een nota om een aanbetaling van € 150,00 te voldoen. Dit wordt verrekend met het totaal te betalen bedrag.

 

Wat is bij de prijs inbegrepen?
 • Luchthaventransfer bij aankomst en vertrek
 • Ondersteuning door lokale vertegenwoordigers
 • Dagelijkse transfer van- en naar de projecten met een busje van het project
 • Wekelijks wasservice
 • Schoonmaakservice
 • Oriëntatie programma
 • Verblijf in het vrijwilligershuis in Observatory
 • Drie maaltijden per dag in het vrijwilligershuis (niet in de weekenden)
Niet bij de prijs inbegrepen
 • Persoonlijke items, zoals kleding en reisartikelen
 • Heen- en terugvlucht
 • Internetkosten
 • Reis-, annulerings- en medische verzekering
 • Telefoongesprekken
 • Kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Excursies
 • Frisdrank, alcoholische dranken en snacks
Optionele excursies
 • Aquila Private Game reserve, hier kun je de ‘Big Five’  zien, ongeveer 2 rijden vanaf Kaapstad, kosten ongeveer ZAR 1500,00 (*) per persoon
 • Hop-on-hop-of stadstour, kosten ZAR 130(*) per persoon
 • Shark Cage Diving in Gansbaai, kosten ZAR 1500,00(*) per persoon, minimaal 4 deelnemers
 • Sky Diving, ZAR 2000,00(*) per persoon
 • Surflessen, ZAR 250,00(*) per persoon
 • Weekend Garden Route

(*) Op de website www.xe.com vind je de laatste koers.

 

Aanvullende reis

Een aanvullende reis van de Kaap naar Addo is speciaal samengesteld voor vrijwilligers werkzaam bij de projecten in Kaapstad, Zuid-Afrika. Klik hier voor meer informatie.

 

lijntje lang

Startdata 2018 en aankomsttijden 

 

Verblijf  bij dit Girl Impact project is mogelijk van 2 tot en met 12 weken. Hierna kan eventueel een ander TravelUnique project worden geboekt of aan de Garden Route tour worden deelgenomen.

Startdatum : 2 maal per maand op maandag.
Aankomst in Kaapstad is op deze maandag gewenst, voor 17.00 uur. Het project sluit op 3 december 2018.

Startdata 2018

Maandag 15 januari, maandag 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli, 16 juli, 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november 2018.

 

Aankomst bij het project is op maandag voor 17.00 uur. Dus landt je vlucht later dan 17.00 uur (zoals de KLM vlucht) dan word je verzocht om aan te komen op zondag en een overnachting te boeken in hotel Verde op de luchthaven van Capetown International. Klik hier voor de site van hotel Verde.

Natuurlijk kan je ook elders overnachten (bij voorkeur in het centrum). Je wordt dan de volgende dag op maandagochtend opgehaald om naar het vrijwilligershuis te worden gebracht door een medewerker van African Impact.

 

Houd er rekening mee dat op een Public Holiday het programma er anders uit kan zien. Vaak is dit een vrije dag.

 

AI girl impact project kaapstad, zuid-afrikalijntje lang

Downloads

 

Klik hier voor de Engelstalige brochure over dit Girl Impact project in Kaapstad, Zuid-Afrika.

‘Meet the team’. Klik hier.

Uitleg projectkosten, klik hier.

Klik hier voor de Facebook pagina van dit project.

Klik hier voor de website van Girl Impact.

 

lijntje lang

button boeken donkergrijs

Lees voor het boeken van dit Girl Impact project onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. Bij het boeken van een project ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Overige projecten in Kaapstad, Zuid-Afrika
 • Onderwijs project. Klik hier voor het project.
 • Kinderopvang project. Klik hier voor het project.
 • 30+ project. Klik hier voor het project.
 • Dierenasiel project. Klik hier voor het project.
Overige locaties Girl Impact project

Een zelfde soort Girl Impact project vind je ook op twee andere locaties in Afrika:

 • Girl Impact project, Livingstone, Zambia, klik hier voor het project,
 • Girl Impact project, Kilimanjaro, Tanzania, klik hier voor het project

 

Fotogalerij

AI CPT-02AI CPT-01 girl impact project kaapstad, zuid-afrika

 

kaapstad slaapkamerAI CPT

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze projectinformatie. Hoewel bij de samenstelling van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer correct is. Projecten veranderen voortdurend, waarbij ze worden aangepast aan de lokale behoeften op dat moment.

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld ter algemene informatie. TravelUnique behoudt zich het recht voor deze gegevens en prijzen zonder nadere aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de projectinformatie.

Foto verantwoording: de foto’s op deze pagina zijn van onze projectpartner African Impact.

 

Comments
 1. Therese

  11 mei 2016 - 14:36

  Zoe Bormans, Girl Impact project, Kaapstad, Zuid-Afrika, maart/aril 2016

  Ha Therese,

  Ik heb mijn tijd in het vrijwilligershuis als zeer warm, positief en veilig ervaren. Het team zorgde ervoor dat wij als vrijwilligers ons meteen thuis voelde. Je wordt direct betrokken bij de groep, krijgt een goede rondleiding in huis, wordt ingelicht over wat je de komende dagen te wachten staat, neemt deel aan een uitgebreide informatiebijeenkomst en wordt dezelfde dag nog rondgeleid in Observatory. Ik heb dit ervaren als erg prettig, omdat ik van duidelijkheid houdt en je al genoeg onzekerheden hebt wanneer je in een vreemd land komt. Het team inspireerde de vrijwilligers, zorgde dat iedere vrijwilliger zich welkom en betrokken voelde en ze zorgden voor een warme en gezellige sfeer. Lachen staat centraal. Haha.
  Het gestructureerde schema van dag tot dag werkte prettig, duidelijk en schepte concrete verwachtingen onder de vrijwilligers. Iedere vrijdagmiddag bereide we de gehele volgende week voor. Dit hield in; activiteiten verzinnen voor de projecten waar je aan deel nam.
  Daarnaast maakten zij ons de gedragsregels op de projecten duidelijk, waar blijkbaar erg goed over was nagedacht. Zoals: Houdt als vrijwilliger afstand op emotioneel gebied; de kinderen krijgen emotionele steun van de lokale werknemers. Onze taken zijn vooral activiteiten uitvoeren met de kinderen, ontwikkeling stimuleren en de lokale werknemers helpen waar nodig. Kinderen optillen/knuffelen proberen we te mijden.
  Het huis en team zorgde er daarnaast voor dat er genoeg mogelijkheden waren tot individuele tijd, maar ook tot groepsactiviteiten. Zo waren we iedere dag rond half 5/5uur terug in huis. Op dit moment werden er evaluaties van die dag per project gehouden. Daarna was er tijd tot individuele wensen. 18.00 uur stond het eten klaar. Op maandag na het eten werden de huishoudelijke taken onder de vrijwilligers verdeeld, op dinsdag werden de weekend plannen besproken (wat is er te doen), op woensdag werd tijdens het eten een workshop georganiseerd (gerelateerd aan projecten, apartheid, hiv/aids etc), op donderdag organiseerden enkele vrijwilligers een activiteit/spellenavond en vanaf vrijdag begon het weekend. Deze avonden gaven je als vrijwilliger de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsactiviteiten (wat ik als super gezellig heb ervaren), maar tevens kon je er voor kiezen om hier niet aan deel te nemen.

  Heel veel informatie, maar ik denk dat deze informatie wel belangrijk kan zijn voor vrijwilligers die nog zoekende zijn betreffende keuze tussen diverse organisaties.

  Ik zou namelijk iedereen African Impact aanraden, omdat het gestructureerd is, je duidelijkheid krijgt, er een ontzettend warme en veilige sfeer is en de projecten super zijn georganiseerd.

  Ik vond het erg prettig dat er altijd iemand van het team van African Impact aanwezig was op de projecten. Je zal er nooit alleen staan als vrijwilliger. Ik heb gezien dat dit bij andere organisaties niet altijd het geval is. Daarnaast konden we op de projecten te werk gaan met uitgezette doelen die we op de langere termijn willen behalen. Zo kon je als vrijwilliger deel uit maken van een groter geheel en toch je steentje bijdragen. Daarnaast weet je dan ook voor welk doel je aan de slag gaat. We deden niet zomaar wat, maar hadden op langere termijn effect!
  De pre-school, Luntu, is geweldig voor iedereen die met kinderen wil werken. De kinderen leren er echt spelenderwijs. Geen lesgeven dus. Ik vond dat zelf erg prettig. We hielpen de twee leerkrachten daar waar nodig.
  Het Girl Impact project is naar mijn mening het mooiste project wat ze aanbieden. Er is heel veel variatie, je komt met diverse doelgroepen/leeftijden in aanraking en het maakt een grote impact op je als vrijwilliger. Je leert veel over de andere cultuur, leefomstandigheden en de townships (communities). Ik ben verliefd op dit project! Vooral op de vrijdagmiddag als we naar de dansgroep gingen in een echte ‘shag’. We mochten lopend door een township (communitie) naar de ‘shag’ lopen, het huis van de oprichtster van de dansgroep. Het is super intiem en zo een mooie groep mensen!

  Maar genoeg gekletst. Ik zou nog uren kunnen vertellen. Haha.

  Groetjes, Zoë