Girl Impact project, Kaapstad

 Project: Girl Impact project, Kaapstad, Zuid-Afrika

Deelname mogelijk: minimaal 2 weken en maximaal 12 weken, begin december / half januari is dit project gesloten

Prijzen staan in de tekst vermeld

Logo AI new

Projectcode : TU06/CPG

Lees onderaan de reviews over dit project

 

button boeken donkergrijs

lijntje lang

Het project

 

Het project kort samengevat
 • Plaats: Kaapstad, Zuid-Afrika
 • Accommodatie: vrijwilligershuis in Muizenberg
 • Type project: Girl Impact project
 • Duur: minimaal 2 – maximaal 12 weken
 • Leeftijd: minimaal 16 jaar
 • Aantal vrijwilligers: maximaal 10
 • Voertaal bij het project: Engels
 • Kenmerk: zeer goed georganiseerd project op het gebied van emancipatie van meisjes. Lees onderaan de pagina de feedback over dit project
 • Update: vanwege de Corona crisis is dit project gesloten, het zal geopend worden januari 2021

 

Algemene informatie Girl Impact project, Zuid-Afrika

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen in Zuid-Afrika? Dan is dit Girl Impact project een prachtig project. In de tijd na de apartheid kunnen vrouwen en meisjes wel wat steun gebruiken. Meisjes hebben te maken met geweld, seksueel misbruik, slecht onderwijs, tienerzwangerschappen en met een systeem waarin de man bepaalt  wat er gebeurt.

Veel meisjes krijgen daarnaast te maken met gedwongen huwelijken. Dit project ondersteunt tiener meisjes door ze een netwerk in hun leefomgeving te bieden. Op deze wijze kunnen ze betere keuzes maken die hun toekomst kunnen beïnvloeden.

 

 

 

Girl project

 

De feiten:
 • Wereldwijd gaan er 130 miljoen kinderen zonder diploma van school, 70% hiervan zijn meisjes
 • 50% van het seksueel misbruik gebeurt bij meisjes van 15 jaar en jonger
 • 75% van alle HIV geïnfecteerden in Sub Sahara Africa tussen de 15 – 24 jaar zijn meisjes
 • De helft van de eerstgeborenen in ontwikkelingslanden hebben een tienermoeder

 

Focus 

Dit Girl Impact project is opgezet door The Happy Africa Foundation (THAF) in 3 landen met als doel meisjes tussen de 11 en 18 jaar ontwikkeling en onderwijs te bieden. Je vindt de Girl Impact projecten in Tanzanie, Zambia en in Zuid-Afrika. Samen met de lokale gemeenschap is een project opgezet waarbij de focus ligt op:

 • Onderwijs: Zorg er voor dat meer meisjes toegang krijgen tot het onderwijs en dat ze van school gaan met een diploma. Hierdoor stijgen hun kansen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Gezondheidszorg: Geef voorlichting over gezondheidsrisico’s en preventie en geef ze hulp bij gezondheidskwesties
 • Tienerzwangerschap: Geef voorlichting hoe een zwangerschap te voorkomen en ondersteun jongeren die te maken hebben met een zwangerschap en het moederschap
 • Veiligheid: Probeer de houding te veranderen ten opzichte van geweld tegen meisjes en help meisjes die slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld
 • Financiën: Laat ze de verschillende opties zien en leer ze hoe verantwoording te nemen voor hun eigen levensonderhoud
 • Zelfvertrouwen: Zorg ervoor dat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zo meer verantwoording nemen voor hun eigen toekomst

 

Wat kan veranderen?

Door te werken aan de ontwikkeling van meisjes draag je bij aan een beterer toekomst voor niet alleen de meisjes, hun families maar aan de gehele gemeenschap waarin zij leven. Door dit project zullen een aantal dingen kunnen veranderen:

 • Wanneer meisjes boven de 16 jaar een inkomen verdienen, investeren ze 90% van dit bedrag in hun familie. Mannen daarentegen investeren 30 – 40%
 • Ieder jaar dat een meisje langer op de lagere school zit stijgt hun toekomstig inkomen met 10 – 20%. Een extra jaar op de middelbare school levert 15 – 25% op
 • Meisjes die onderwijs volgen zijn op latere leeftijd zwanger en hebben kinderen die gezonder en beter opgeleid zijn
 • Ieder jaar dat een moeder extra onderwijs volgt brengt dit de kindersterfte terug met 5 – 10%

Belangrijk is dat dit project in de lokale gemeenschap wordt gedragen. Het project biedt ondersteuning aan meisjes, maar ook aan vrouwen, die dagelijks ondervinden hoe hard het leven kan zijn. Ook is het noodzakelijk dat mannen en jongens begrijpen dat goed onderwijs voor meisjes noodzakelijk is.

 

Statistieken

In het Zuid-Afrika na de apartheid zijn er nog zo veel meisjes die hulp kunnen gebruiken. Vandaag de dag hebben veel mensen in Zuid-Afrika slechts beperkte toegang tot de gezondheidszorg, vindt er veel seksueel misbruik plaats, is ook het onderwijs niet voor iedereen toegankelijk en heerst er een patriaal systeen, wat betekent dat de man veel te zeggen heeft.

 1. De helft van de meisjes in Zuid-Afrika gaat van school voordat ze Grade 12 bereiken
 2. 39% van de meisjes tussen de 15 – 24 jaar hebben een kind, 28% van deze meisjes zijn niet getrouwd of is er een vader in beeld
 3. Slechts 1/3 van de klinieken in Zuid-Afrika verstrekt anti-conceptie aan meisjes tussen de 13 – 19 jaar
 4. 45% van de meisjes tussen 14 – 24 jaar beschrijft haar eerste seksueel contact als geforceerd door de man

 

Maandag tot en met vrijdagochtend

Job Readiness Group voor jongeren

In de sloppenwijken van Kaapstad vind je armoede, werkeloosheid en criminaliteit. Hier zal je werkzaam zijn met werkeloze jongens en meisjes, met tienermoeders, jongeren die de schoolbanken hebben verlaten en met jongeren met een criminele achtergrond.  Er worden workshops gegeven en activiteiten georganiseerd die er op gericht zijn het zelfvertrouwen te verhogen.

Door het aanwijzen van mentoren help je de jongeren aan vaardigheden die nodig zijn om een baan te vinden. De jongeren zijn tussen de 16 – 31 jaar en ze houden zich bezig met computer programmering.

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een CV, interview technieken en kennis over de werkomgeving en aan sociale vaardigheden. Het is een veilige omgeving waar open gepraat kan worden en men elkaar aanspreekt. Discussies over relevante onderwerpen worden aangemoedigd, zoals de discussie over de rol van de vrouw op de arbeidsvloer.

 

Support Group voor zwangere en jonge moeders

Als vrijwilliger geef je steun aan zwangere jongeren en jonge moeders. Dit op emotioneel gebied, waarbij de nadruk ligt om hun dromen te verwezenlijken ondanks het feit dat ze moeder zijn.

Zwangere jonge vrouwen krijgen informatie via workshops over gezondheid (zowel emotioneel als fysiek).  Na de geboorte van hun kind blijven de vrouwen onderdeel van de groep en worden er verschillende onderwerpen besproken zoals het belang van goed onderwijs, aan het werk gaan en hoe doelen in je leven te bereiken. Doel is een positieve sfeer te creëren waarbij vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Maandag  tot en met vrijdagmiddag

Art Therapy Youth Group

In een land waar 22% van de kinderen te maken krijgt met misbruik door een familielid, is er een veilige naschoolse opvang gecreëerd voor kinderen. Door middel van kunst therapie kunnen de kinderen zich uiten. Ook worden er onderwerpen besproken zoals over gezondheid, tienerzwangerschappen en veiligheid. Doel is de kinderen een positief beeld te geven van de toekomst en hun zelfvertrouwen te vergroten.

 

Girls & Boys Club

Dit project vindt plaat in Khayelitsha, waar er hulp wordt geboden jongens en meisjes na school. Een naschoolse opvang is erg belangrijk omdat kinderen na schooltijd vaak in een leeg huis komen omdat de ouders of ouder naar het werk zijn. Vaak wordt er dan rondgehangen op staat met het gevaar dat er rottigheid wordt uitgehaald.

Er worden educatieve workshops gehouden. De sessie onderwerpen worden bedacht door de kinderen en gaan over gezondheid, veiligheid, vroege zwangerschappen, zelfvertrouwen en geld. De onderwerpen worden wekelijks besproken, om zo kinderen, goed geïnformeerde beslissingen te kunnen laten nemen.

Vrijwilligers helpen mee bij de sessies door voorlichting te geven over de gekozen onderwerpen. Dit op een interactieve en boeiende manier.

Belangrijk is het opbouwen van relaties met de kinderen en zo een setting te creëren die bevorderlijk is voor het delen van informatie. Het doel is om jongens voor te lichten over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waarbij ook een stuk seksuele voorlichting wordt gegeven en men leert hoe men met vrouwen zou moeten omgaan.

 

Overige activiteiten

Je kan ook worden betrokken bij de Girl’s Sports Club of The Youth Dance Support Group. Dit is een groep van jongeren tussen de  10 – 19 jaar die samen traditioneel dansen en te maken hebben met grote uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals slechte toegang tot goed onderwijs, tienerzwangerschappen en een gebrek aan vertrouwen in zichzelf.

Eenmaal per week geeft je Engelse- en computer les aan vrouwen. Het team van dames die hun leven wijden aan de ondersteuning van kinderen in een opvang krijgen Engelse les. Door het leren van Engels kunnen ze hun carrière naar hun hand zetten.
Het helpt niet alleen de ‘mamas’ , zo kunnen ze effectiever communiceren met bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, vrijwilligers en bezoekers maar ook de kinderen die weer kunnen leren van de ‘mamas’.

 

Schooltermijnen en Public Holidays 2021

Tijdens de schoolvakanties kunnen de activiteiten verschillen van bovenstaande omschrijving. Dit omdat de scholen dan zijn gesloten. Er zullen andere activiteiten voor in de plaats komen.

Schooltermijnen:

11 januari 2021 – 26 maart 2021, Term 1

13 april 2021 -25  juni 2021, Term 2

20 juli 2021 – 1 oktober 2021, Term 3

12 oktober 2021 – 10 december 2021, Term 4

Tussen de termijnen in is het vakantie en zijn de scholen gesloten.

 

Public Holidays 2021

1 januari, 21 maart, 22 maart, 2 april, 5 april, 27 april, 1 mei, 16 juni, 9 augustus, 24 sepember, 16 december, 25, 26 en 27 december 2021. Op deze dagen ben je vrij.

Het project ziet er dan anders uit als het vakantie is, er wordt dan niet gewerkt op scholen. Er wordt dan meer gewerkt bij Holiday Clubs. Tijdens een Public Holiday ben je vrij.

 

Hoogtepunten van het Girl Impact project
 • Geef meer meisjes kans op onderwijs en zorg ervoor dat ze de school niet voortijdig verlaten
 • Bepraat met jongens en meisjes zaken waar ze tegen aan lopen als jongere
 • Geef voorlichting over het voorkomen van ongewenste zwangerschappen
 • Maak een statement tegen geweld tegen meisjes
 • Kweek zelfvertrouwen zodat meisjes meer verantwoording nemen voor hun eigen toekomst
 • Dompel je onder in de Capetonian cultuur en ontdek lokale restaurants, musea, markten en het nachtleven
 • Maak internationale vrienden voor het leven
Locatie

Bij dit Girl Impact project in Kaapstad ben je als vrijwilliger werkzaam bij de Cape Flats een verzamelnaam voor een aantal grote sloppenwijken in Kaapstad; Khayelitsha, Gugulethu, Langa, Mitchell’s Plain, Nyanga, Athlone en Grassy Park. Vaak worden deze plaatsen aangeduid als “dump plaatsen van de Apartheid”. De Cape Flats zijn een melting pot van verschillende culturen, ethniciteiten en talen. Ondanks vele verschillen zijn er veel parallelen; grote armoede, misbruik, werkeloosheid en HIV/AIDS.

Khayelitsha is de grootste township en hier zijn de meeste projecten gesitueerd. Khayelitsha heeft zo’n 2 miljoen inwoners, inwoners woonachtig in verschillende soorten huizen, van krotten gemaakt van afvalhout of ijzer tot grote stenen huizen.

 

Weer

Zuid-Afrika heeft een klimaat dat voor reizigers ideaal is: het hele jaar kan het land bezocht worden. De zomer op het zuidelijk halfrond, waar Zuid-Afrika gelegen is, loopt van december tot en met februari. Dit is de periode waarin ook de meeste neerslag valt. Nat is het land zeker niet. In en rondom Kaapstad, aan de zuidwestkust, is het ‘s zomers droog. De zomers zijn aangenaam warm met 25°C aan de kust en tegen de 30°C landinwaarts. Het westelijke gedeelte, waar de Kalahariwoestijn ligt, is het warmst (35°C). In de winter, juni tot september, zakt het kwik tot 20°C. Aan de zuidwestkust is het dan nog wat koeler.

 

Eisen

Het project is geschikt voor vrijwilligers vanaf 16 jaar, er is geen ervaring vereist. Er is geen maximum leeftijd. Voor vertrek raden wij aan boeken te lezen over Zuid-Afrika, Apartheid en HIV/AIDS. Als je 16 of 17 jaar bent bij deelname aan het project, dan dienen je ouders toestemming te geven voor je deelname, dit door het ‘parental consent’ formulier te ondertekenen.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een vereiste. Deze VOG dienen wij voor aankomst bij het project in ons bezit te hebben en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Reizen naar Zuid-Afrika onder de 18 jaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika heeft de immigratiewetten aangescherpt. Een belangrijke verandering in deze wetswijziging is de nieuwe plicht voor reizende ouders met minderjarige kinderen om in het bezit te zijn van een afschrift van de geboorte akte van hun kinderen. Ook voor alleenreizende minderjarigen hebben de nieuwe regels consequenties.

Deze nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 juni 2015. Ben je 17 jaar en reis je alleen naar Zuid-Afrika dan dien je de volgende documenten mee te nemen als je alleen reist:

 • Geldig paspoort
 • Origineel uittreksel uit het geboorteregister
 • Gelegaliseerd kopie van het paspoort van je ouders
 • Letter of Acceptence of Responsibility (door ons verstrekt)
 • Een kopie van het paspoort van een medewerker van African Impact (door ons verstrekt)

 

African Impact

Bij aankomst bij je vrijwilligersproject word je door African Impact gevraagd de ‘Terms and Conditions & Code of Conduct’ te lezen en te ondertekenen. Je tekent o.a. voor de volgende zaken:

 • Dat African Impact niet verantwoordelijk is voor ongevallen, kwijt geraakte spullen, ziekten, etc.
 • Je zelf verantwoordelijk bent voor een geldig paspoort, visum, etc.
 • Als je voortijdig het project verlaat je geen recht hebt op een terugbetaling van je geld
 • Je je houdt aan de Gedragsregels (Code of Conduct)

Wil je voor aanvang van je project de regels ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Flexibiliteit

Aan het werk gaan in Afrika als vrijwilliger kan een opwindend avontuur zijn maar soms ook een ontmoedigende onderneming. Wij beiden je de kans om werkervaring in Afrika op te doen, de mensen te leren kennen in een gestructureerd project waarbij op je veiligheid wordt gelet. Er is een projectcoördinator aanwezig die je de gehele periode zal begeleiden. Daarnaast is er bij aankomst een uitgebreide oriëntatietraining dit er voor zal zorgen dat je het meest haalt uit deze uitdaging.

Aanpassingsvermogen aan het lokale systeem is een vereiste. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke hulpverleners en de lokale politieke systemen om er zorg voor de dragen dat je als vrijwilliger maximaal profijt hebt van je bijdrage, maar wees flexibel!

 

lijntje lang

 Landeninformatie

 

Zuid-Afrika

Er is geen land met zoveel variatie als Zuid-Afrika. En het is zo makkelijk te bereizen. Zuid-Afrika wordt wel eens “een wereld in één land” genoemd en dat is terecht. Je vindt er vele nationale parken, wildreservaten, schitterende natuurgebieden, moderne steden, gezellige dorpjes en prachtige verlaten stranden.

Zuid-Afrika heeft als bijnaam de “Regenboognatie”. Die naam dankt het land vooral aan de veelzijdigheid en veelkleurigheid van land, bevolking en cultuur. Dit alles maakt Zuid-Afrika tot een ideale bestemming.
Zuid-Afrika is de enige Fair Trade bestemming in de wereld. TravelUnique biedt ook een aantal Fair Trade projecten aan.

 

Kaapstad

Kaapstad, beoordeeld als top toeristen bestemming in de wereld en één van wereld’s mooiste steden, dit is een prachtige bestemming om vrijwilligerswerk te gaan doen. De stad biedt diverse culturele uitstapjes, zoals Robben Island, The V&A Waterfront, Kaap de Goede Hoop National Park en Cape Point, het meest zuid-westelijke punt van het Afrikaanse continent en nog veel meer. Daarnaast is er de mogelijkheid om prachtige wandelingen te maken, het strand te bezoeken, te surfen, de Tafelberg te beklimmen, tussen de pinguïns te zwemmen, kortom Kaapstad heeft het allemaal.

 

Meer informatie
 • Lonely Planet: klik hier voor meer informatie
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Zuid-Afrika
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Kaapstad

lijntje lang

 Praktische informatie

 

Ondersteuning

Ondersteuning en advies ontvang je van de lokale projectmanagers van African Impact en natuurlijk van TravelUnique. Vooraf ontvang je advies en informatie over je reis, je ontvangt een aantal weken voor vertrek het ‘pre-departure’ document over jouw project. Bij aankomst krijg je van het lokale team informatie over de huidige status van het project en alle informatie over je nieuwe leefomgeving. Je zal 24 uur per dag/ 7 dagen per week ondersteuning ontvangen van het plaatselijk projectteam.

 

Accommodatie

Vrijwilligers zullen worden ondergebracht in een volledig ingericht huis in Muizenberg, een buitenwijk van Kaapstad (ongeveer 20 minuten vanaf het stadscentrum). Het is een groot Capetonian huis, wat op loopafstand van het strand ligt (3 minuten lopen). Muizenberg is een zeer bekende surf locatie in Kaapstad. Het huis bevindt zich niet ver van het Cape Pont Nature Reserve. In de directe omgeving vind je bars en restaurants. Het huis beschikt over een grote tuin om in te relaxen. Mannen en vrouwen slapen gescheiden.

 

Het huis

Er is een woonkamer met keuken en slaapkamers voor het personeel. Voor beddengoed is gezorgd, voor handdoeken niet, die dien je zelf mee te nemen. Het huis heeft een kluis voor waardevolle spullen. In het huis is een conciërge aanwezig voor het bereiden van de maaltijden en een schoonmaakster die ook voor de was zorgt en de kamers 1 keer per week schoonmaakt. Helaas is er geen zwembad. Er zijn voldoende winkels in de directe omgeving.

 

Maaltijden

Je krijgt drie maaltijden per dag, ontbijt kun je zelf pakken en bestaat uit muesli, brood, thee en koffie. Lunch en diner worden voor je klaargemaakt door de kok des huizes. In het weekend moet je je eigen maaltijd maken omdat de leiding dan vrij is. In de weekenden is er ruimte genoeg om toeristische plekken te bezoeken en de omgeving te verkennen. Veel vrijwilligers zijn in de weekenden op stap.

 

Winter in Zuid-Afrika

Veel van onze vrijwilligers nemen deel aan de projecten in Kaapstad gedurende onze zomermaanden juli en augustus. Het is dan winter in Zuid-Afrika. Dit betekent vaak overdag een aangename temperatuur van rond de 25 graden (en soms een dag regen). Maar ook dat het na zonsondergang flink afkoelt. In de nachten kan de temperatuur rond de 1-5 graden liggen. Dit is koud. Koud omdat bijna geen enkel huis in Zuid-Afrika beschikt over verwarming en dubbel glas. Hierdoor is het in de huizen vochtig koud. Dit leidt soms tot verkoudheid, oorpijn, bronchitis, etc. Houd hier rekening mee! Belangrijk is dat je voldoende warme kleding meeneemt (een winterjas, sjaal, dichte schoenen, etc).

 

Hoe er te komen?

Je kan direct van Amsterdam naar Kaapstad vliegen (KLM), maar het is goedkoper om dit via een tussenstop (Londen, Frankfurt) te doen (bijvoorbeeld via South African Airways). Bij aankomst op het vliegveld word je opgehaald door een lokale vertegenwoordiger van African Impact die je direct naar het vrijwilligershuis in Ovservatory brengt. Aankomst is op maandag, de startdatum van het project, voor 15.00 uur.
Voor reisadvies kun je natuurlijk altijd contact met TravelUnique opnemen.

 

Visum

Je hebt geen visum nodig voor Zuid-Afrika als je korter dan 90 dagen in het land verblijft. Bij de douane krijg je een stempel in je paspoort (let er op dat je minimaal 2 lege bladzijden in paspoort hebt). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het paspoort moet tenminste nog 30 dagen geldig zijn na terugkomst. Verder moet je een vliegticket hebben met bevestigde terug- of doorvlucht.

 

Geld

De munteenheid in Zuid-Afrika is de rand (ZAR). De rand is onderverdeeld in 100 cent en wordt uitgegeven in munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 1, 2 en 5 rand en biljetten van 10, 20, 50, 100 en 200 rand.

Bekijk hier de huidige koers van de Zuid-Afrikaanse rand.

Euro’s kun je op veel plaatsen omwisselen, maar pinnen is voordeliger. Vergeet niet je pinpas aan te zetten voor geldopname buiten Europa. Op luchthavens en in steden en dorpen kun je vrij makkelijk pinnen. Mastercard en Visa worden op veel plaatsen geaccepteerd (niet bij benzinepompen, hier accepteert men alleen cash). Travellercheques worden redelijk geaccepteerd, maar bij banken moet je vaak lang in de rij staan en veel papieren invullen. Dus het beste is gewoon geld te pinnen. Terugwisselen van rand in harde valuta is geen probleem.

 

Meenemen van spullen

Bij het project zijn ze zeer blij met spullen die vanuit Nederland of België worden meegenomen naar het project. Dit kan kleding zijn, speelgoed, sportmaterialen, etc. Houd er rekening mee dat het bij het project in Kaapstad het niet mogelijk is zelf de meegebrachte spullen uit te delen aan de kinderen. De spullen gaan naar een depot en de dagelijkse leiding verdeeld de spullen onder de kinderen.

 

Ai girl impact project kaapstad, zuid-afrika - 2lijntje lang

Prijzen 

 

2 weken: € 1045

3 weken: € 1370

4 weken: € 1695

5 weken: € 2020

6 weken: € 2345

7 weken: € 2670

8 weken: € 2995

10 weken: € 3645

12 weken: € 4295

Je betaalt bij TravelUnique geen boekings- of administratie of reserveringskosten en geen toeslag als je vertrekt in het hoogseizoen.

 

Wat is bij de prijs inbegrepen?
 • Luchthaven transfer
 • 24/7 ondersteuning d
 • Dagelijkse transfer van- en naar de projecten
 • Oriëntatie programma
 • Verblijf in het vrijwilligershuis in Muizenberg
 • Drie maaltijden per dag in het vrijwilligershuis (niet in de weekenden)
Niet bij de prijs inbegrepen
 • Vlucht
 • Internetkosten en telefoonkosten
 • Was service
 • Verzekeringen
 • Kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Excursies
 • Frisdrank, alcoholische dranken en snacks
Optionele excursies
 • Aquila Private Game reserve, hier kun je de ‘Big Five’  zien, ongeveer 2 rijden vanaf Kaapstad
 • Hop-on-hop-of stadstour
 • Shark Cage Diving in Gansbaai,
 • Sky Diving
 • Surflessen
 • Weekend Garden Route

Neem contact met ons op voor de prijzen van de excursies. De excursies kunnen ter plaatse worden geboekt.

Aanvullende reis

Een aanvullende reis van de Kaap naar Addo is speciaal samengesteld voor vrijwilligers werkzaam bij de projecten in Kaapstad, Zuid-Afrika. Klik hier voor meer informatie.

 

lijntje lang

Startdata 2021 en aankomsttijden 

 

Verblijf  bij dit Girl Impact project is mogelijk van 2 tot en met 12 weken. Hierna kan eventueel een ander TravelUnique project worden geboekt of aan de Garden Route tour worden deelgenomen.

Startdatum : op maandag op de aangegeven data.
Aankomst in Kaapstad is op deze maandag gewenst, voor 15.00 uur.

 

Startdata 2021

Maandag 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus, 30 augustus, 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november 2021 (bij start op 29 november verblijf van 3 weken mogelijk i.v.m. sluiting project). Het project sluit van 20 december 2021 tot 10 janauri 2022.

 

Aankomst bij het project is op maandag voor 15.00 uur. Dus landt je vlucht later dan 15.00 uur (zoals de KLM vlucht) dan word je verzocht om aan te komen op zondag en een overnachting te boeken in hotel Verde op de luchthaven van Capetown International. Klik hier voor de site van hotel Verde.

Natuurlijk kan je ook elders overnachten. Je wordt dan de volgende dag op maandagochtend opgehaald om naar het vrijwilligershuis te worden gebracht door een medewerker van African Impact, mits het een beetje in de buurt is van Muizenberg.

 

 

lijntje lang

Downloads

 

Wil je de Engelstalige brochure over dit Girl Impact project in Kaapstad, Zuid-Afrika ontvangen? Neem dan contact met ons op

Klik hier voor de Facebook pagina van dit project

Klik hier  voor de website van Girl Impact

 

lijntje lang

button boeken donkergrijs

Lees voor het boeken van dit Girl Impact project onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. Bij het boeken van een project ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Overige projecten in Kaapstad, Zuid-Afrika
 • Social Impact Experience. Klik hier voor het project
 • Dierenasiel project. Klik hier voor het project
 • Sport project. Klik hier voor het project
Overige locaties Girl Impact project
 • Girl Impact project, Livingstone, Zambia, klik hier voor het project
 • Girl Impact project, Kilimanjaro, Tanzania, klik hier voor het project

 

Fotogalerij

AI CPT-02AI CPT-01 girl impact project kaapstad, zuid-afrika

 

kaapstad slaapkamerAI CPT

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze projectinformatie. Hoewel bij de samenstelling van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer correct is. Projecten veranderen voortdurend, waarbij ze worden aangepast aan de lokale behoeften op dat moment.

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld ter algemene informatie. TravelUnique behoudt zich het recht voor deze gegevens en prijzen zonder nadere aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de projectinformatie.

Foto verantwoording: de foto’s op deze pagina zijn van onze projectpartner African Impact.

 

Comments
 1. Therese

  11 mei 2016 - 14:36

  Zoe Bormans, Girl Impact project, Kaapstad, Zuid-Afrika, maart/aril 2016

  Ha Therese,

  Ik heb mijn tijd in het vrijwilligershuis als zeer warm, positief en veilig ervaren. Het team zorgde ervoor dat wij als vrijwilligers ons meteen thuis voelde. Je wordt direct betrokken bij de groep, krijgt een goede rondleiding in huis, wordt ingelicht over wat je de komende dagen te wachten staat, neemt deel aan een uitgebreide informatiebijeenkomst en wordt dezelfde dag nog rondgeleid in Observatory. Ik heb dit ervaren als erg prettig, omdat ik van duidelijkheid houdt en je al genoeg onzekerheden hebt wanneer je in een vreemd land komt. Het team inspireerde de vrijwilligers, zorgde dat iedere vrijwilliger zich welkom en betrokken voelde en ze zorgden voor een warme en gezellige sfeer. Lachen staat centraal. Haha.
  Het gestructureerde schema van dag tot dag werkte prettig, duidelijk en schepte concrete verwachtingen onder de vrijwilligers. Iedere vrijdagmiddag bereide we de gehele volgende week voor. Dit hield in; activiteiten verzinnen voor de projecten waar je aan deel nam.
  Daarnaast maakten zij ons de gedragsregels op de projecten duidelijk, waar blijkbaar erg goed over was nagedacht. Zoals: Houdt als vrijwilliger afstand op emotioneel gebied; de kinderen krijgen emotionele steun van de lokale werknemers. Onze taken zijn vooral activiteiten uitvoeren met de kinderen, ontwikkeling stimuleren en de lokale werknemers helpen waar nodig. Kinderen optillen/knuffelen proberen we te mijden.
  Het huis en team zorgde er daarnaast voor dat er genoeg mogelijkheden waren tot individuele tijd, maar ook tot groepsactiviteiten. Zo waren we iedere dag rond half 5/5uur terug in huis. Op dit moment werden er evaluaties van die dag per project gehouden. Daarna was er tijd tot individuele wensen. 18.00 uur stond het eten klaar. Op maandag na het eten werden de huishoudelijke taken onder de vrijwilligers verdeeld, op dinsdag werden de weekend plannen besproken (wat is er te doen), op woensdag werd tijdens het eten een workshop georganiseerd (gerelateerd aan projecten, apartheid, hiv/aids etc), op donderdag organiseerden enkele vrijwilligers een activiteit/spellenavond en vanaf vrijdag begon het weekend. Deze avonden gaven je als vrijwilliger de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsactiviteiten (wat ik als super gezellig heb ervaren), maar tevens kon je er voor kiezen om hier niet aan deel te nemen.

  Heel veel informatie, maar ik denk dat deze informatie wel belangrijk kan zijn voor vrijwilligers die nog zoekende zijn betreffende keuze tussen diverse organisaties.

  Ik zou namelijk iedereen African Impact aanraden, omdat het gestructureerd is, je duidelijkheid krijgt, er een ontzettend warme en veilige sfeer is en de projecten super zijn georganiseerd.

  Ik vond het erg prettig dat er altijd iemand van het team van African Impact aanwezig was op de projecten. Je zal er nooit alleen staan als vrijwilliger. Ik heb gezien dat dit bij andere organisaties niet altijd het geval is. Daarnaast konden we op de projecten te werk gaan met uitgezette doelen die we op de langere termijn willen behalen. Zo kon je als vrijwilliger deel uit maken van een groter geheel en toch je steentje bijdragen. Daarnaast weet je dan ook voor welk doel je aan de slag gaat. We deden niet zomaar wat, maar hadden op langere termijn effect!
  De pre-school, Luntu, is geweldig voor iedereen die met kinderen wil werken. De kinderen leren er echt spelenderwijs. Geen lesgeven dus. Ik vond dat zelf erg prettig. We hielpen de twee leerkrachten daar waar nodig.
  Het Girl Impact project is naar mijn mening het mooiste project wat ze aanbieden. Er is heel veel variatie, je komt met diverse doelgroepen/leeftijden in aanraking en het maakt een grote impact op je als vrijwilliger. Je leert veel over de andere cultuur, leefomstandigheden en de townships (communities). Ik ben verliefd op dit project! Vooral op de vrijdagmiddag als we naar de dansgroep gingen in een echte ‘shag’. We mochten lopend door een township (communitie) naar de ‘shag’ lopen, het huis van de oprichtster van de dansgroep. Het is super intiem en zo een mooie groep mensen!

  Maar genoeg gekletst. Ik zou nog uren kunnen vertellen. Haha.

  Groetjes, Zoë