0346 - 833 209

Leeuwen of cheetah project vrijwilligerswerk Afrika
Leeuwen project of cheetah project

 

Bij een leeuwen of cheetah project werk je in een Private Game Reserve in Zuidelijk Afrika. Dit kan zijn in Zimbabwe of Zambia. Doel van het project is het behoudt van de Afrikaanse leeuw. Dit prachtige diersoort wordt momenteel met uitsterven bedreigd.
Het leefgebied van de leeuw is enorm geslonken. De leeuw leeft nog in slechts 28 landen in Afrika.

Naast afname van het leefgebied is er een andere oorzaak; de (illegale) jacht, maar ook canned hunting (hierbij wordt op een kleine, met hekken omringde oppervlakte gejaagd op dieren, waardoor vrijwel altijd raak geschoten wordt).

 

ALERT

Wij werken o.a. samen met de stichting ALERT (the African Lion and Enviromental Research Trust). ALERT spant zich in om de toekomst van leeuwen in Afrika veilig te stellen. Klik hier voor de website van ALERT. Zij hebben een vrijwilligersprogramma ‘Lion Encounter’ samengesteld in Zimbabwe (Victoria Falls) en Livingstone (Zambia).

Daarnaast werken we in Namibië samen met Naankuse voor het behoud van de cheetah. De cheetah in het wild zorg vaak voor veel problemen voor de lokale boeren; de veestapel wordt door de cheetah aangevallen. Hierom worden de dieren vaak door de boeren afgeschoten. Naankuse probeert dit te voorkomen door de dieren op te halen en weer opnieuw uit te zetten in wild (elders).

Let bij het boeken van een leeuwen project erop dat de locatie waar je heen gaat niet in verband is gebracht met ‘canned hunting’. Vooral bij projecten in Zuid-Afrika kan dat nog wel eens het geval zijn. Daarom wordt er door TravelUnique geen leeuwen project in Zuid-Afrika aangeboden. Het is goed om je vooraf te laten informeren over de gevaren van een leeuwen project. Belangrijk om na te vragen is of er geknuffeld kan worden met jonge welpen. Dit is vaak geen goed teken. Kies altijd voor een project dat in teken staat van research/onderzoek naar leeuwen.

 

 

Leeuwen project afrika