0346 - 833 209

Vrijwilligerswerk Afrika: Aanmelden voor een vrijwilligersproject
Aanmelden voor vrijwilligerwerk in Afrika

 

De volgende mensen kunnen zich aanmelden voor de vrijwilligersprojecten die wij aanbieden in Afrika:

 • Vrijwilligers uit Nederland en België
 • Vrijwilligers die voldoen aan de leeftijdseis van minimaal 16, 17 of 18 jaar  (ben je bij aanmelding minderjarig, dan dienen je ouders een Parental Consent formulier te ondertekenen)
 • Vrienden/vriendinnen of groepen
 • 30+ers
 • Echtparen
 • En verder iedereen tussen de 18 en 70 jaar (of ouder afhankelijk van de gezondheid van de deelnemer)

Het is belangrijk dat je flexibel bent en een actieve houding hebt.  Bij voorkeur plaatsen wij vrijwilligers bij de projecten die een specifieke ervaring hebben. Heb je dit niet, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Je wordt geacht je aan de dagelijks structuur van het project te houden. Ook word van je verwacht dat je zelfstandig kunt werken en intitiatiefrijk bent.

 

Oriëntatie

Voor het aanmelden is het bijwonen van een informatie bijeenkomst altijd een goede mogelijkheid om je te oriënteren op wat vrijwilligerswerk in Afrika inhoudt. We geven informatie over het project of de projecten waarin je bent geïnteresseerd, hoe alles georganiseerd is en wat je dient te betalen. Bovendien is het een goede gelegenheid om al je vragen te stellen. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst is gratis en verplicht je tot niets. In de agenda staan de data van de bijeenkomsten in Bilthoven vermeld. Je bent altijd van harte welkom! Mochten deze data je niet schikken, dan is het altijd mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken. Dit kan ook in de avonduren of in het weekend.

Daarnaast staan wij regelematig op beurzen, ook hier kan je meer informatie krijgen over de projecten van TravelUnique.

 

Aanmelden

Aanmelden voor een specifiek project of projecten kan op de volgende manieren:

 • Je meld je aan voor een bijeenkomst in Bilthoven om zo alle gewenste informatie te ontvangen of bezoekt ons op beurzen waaraan wij deelnemen en laat ons weten aan welk project je wenst deel te nemen
 • Je meld je aan voor een specifiek project of projecten via de website. Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen wat je bovenaan en onderaan ieder project vindt. Of stuur een mail of bel ons om je aanmelding door te geven. Bij aanmelding graag de keuze van je project vermelden, de start- en einddatum en je leeftijd.

Als je klikt op deze button, kan je een project boeken:

button boeken donkergrijs

 

Het vervolg
 • Wij checken bij onze partner(s) in Afrika of je deelname mogelijk is. Pas hierna ontvang je een bevestiging van deelname en kan je een vliegticket boeken, soms kunnen projecten al vol zijn
 • Wij zenden je alle benodigde documenten en informatie in een map
 • Je boekt zelf een vlucht en regelt je verzekeringen. Als je hier hulp bij nodig hebt horen we dat graag
 • Je volgt een voorbereidende training bij de Stichting Muses
 • 6 weken voor vertrek betaal je de nota
 • En met alle vragen ben je van harte welkom om contact met ons op te nemen

 

Documenten

Bij boeking van een TravelUnique project vragen we je de volgende documenten in te vullen en/of te lezen en ondertekend retour te zenden:

 • Een boekingsformulier (met medische vragenlijst), graag dit formulier per mail retour sturen, dit wordt doorgezonden naar het project waaraan je deelneemt
 • Onze Algemene Voorwaarden (svp lezen en getekend retour sturen)
 • Onze Gedragsregels (svp lezen en getekend retour sturen)
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), je dient alleen de voorpagina zelf in te vullen en vervolgens de verklaring af te geven bij de gemeente waarin je woont. Na ongeveer 2 tot 3 weken ontvang je de VOG. De kosten bedragen in Nederland € 41,35. Helaas dien je zelf deze kosten te betalen. Belangrijk is dat je tijdig de VOG aanvraagt bij de gemeente. Zonder VOG is het niet mogelijk deel te nemen aan het project.
 • Een bevestiging in tweevoud. Graag ontvangen we één getekend exemplaar retour.

Wij dienen een maand voor vertrek al deze documenten in ons bezit te hebben.

 

 

Medische verklaring

Aan vrijwilligers die zich aanmelden bij een project of projecten en die ouder zijn dan 60 jaar, wordt gevraagd een medische verklaring te laten invullen door de huisarts. Ook vrijwilligers die een JA op de medische vragenlijst invullen bij één of meerdere vragen wordt gevraagd de verklaring te laten tekenen door de huisarts.

 

Betaling

Na aanmelding wordt gevraagd een aanbetaling over te maken van €150,00 naar rekeningnummer NL63 RABO 0159340918 ten name van TravelUnique. Dit bedrag zal later worden verrekend met het totaal te betalen bedrag.

Ongeveer 8 weken voor vertrek ontvang je de nota. Op de nota staat vermeld wanneer het bedrag op de rekening van TravelUnique dient te staan. Dit is 6 weken voor aanvang van het project. We verzoeken je tijdig de nota te betalen om deelname aan het project niet in gevaar te brengen.

 

Privacy

Verstrekte persoonlijke informatie wordt door TravelUnique strikt vertrouwelijk behandeld. Zie hiervoor onze Privacyverklaring. Klik hier.

 

THAF-04 aanmelden voor een project