Medisch project, Malawi

Project: Medisch project, Mangochi District, Lake Malawi

Deelname mogelijk: minimaal 4 weken en maximaal 12 weken, dit project is het gehele jaar door geopend

Prijzen staan in de tekst vermeld

Projectcode: TU42/NAVMED

 

button boeken donkergrijs

 

lijntje lang

HET PROJECT

 

Het project kort samengevat
 • Plaats: Mangochi District, Malawi
 • Accommodatie: vrijwilligershuis aan het Lake Malawi
 • Type project: medisch project
 • Duur: 4 – 12 weken
 • Leeftijd: minimaal 18 jaar
 • Transfertijd: ongeveer 3 uur
 • Voertaal bij het project: Engels
 • Kenmerk: project voor de onafhankelijke en ervaren vrijwilliger!

 

Type vrijwilliger

Dit project is zeer geschikt voor een onafhankelijke, zelfstandige, (ervaren) vrijwilliger. Er staat 24/7 lokale begeleiding tot je beschikking. Maar je dient een aantal zaken zelf te regelen zoals je transport bij aankomst en vertrek, je transport tijdens je project en je maaltijden (self-catering concept). Dit is nieuw ten opzichte van voorgaande jaren bij dit project (ingevoerd maart 2021).

 

Het Mangochi District medisch project, Malawi

Dit is een zeer divers medisch- en gezondheidszorg project waarbij je de mogelijkheid hebt de kwaliteit van de zorg te verbeteren in plattelandsgebieden in het Mangochi District in Malawi. Het project heeft een sterke nadruk op onderwijzen en bewustwoording.

Dit project is met name heel geschikt voor vrijwilligers met een medische achtergrond. Ook vrijwilligers zonder relevante opleiding en werkervaring kunnen deelnemen aan dit project, je bent dan voornamelijk werkzaam met kinderen. Malawi is één van de armste landen ter wereld, waarbij meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoede grens.

De meerderheid van de bevolking leeft in plattelandsgebieden en geniet van gratis medische zorg. De regering van Malawi heeft een gratis gezondheidszorg systeem opgezet op drie niveaus. Gezondheidszorg centra behandelen de meest makkelijke kwalen en geven zuigelingenzorg.

 

Tweedelijn gezondheidszorg

Gevallen die niet binnen dit niveau vallen gaan naar de ziekenhuizen binnen het district. Dit is de tweedelijn gezondheidszorg. Hieronder vallen ook basis operaties. De derde lijn wordt uitgevoerd in één van de drie centrale ziekenhuizen. Er bevindt zich een ziekenhuis in het noorden, in het midden van het land en in het zuiden van het land.

Toegang tot de gezondheidszorg en de voorzieningen zijn slecht. De meerderheid van de bevolking woont in plattelandsgebieden en kan het zich niet veroorloven of is niet in staat om deze centra te bereiken. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Daarnaast wordt Malawi geconfronteerd met een constante onzekerheid met betrekking tot voedsel, een hoog aantal gevallen van ondervoeding en een hoog geboortecijfer. Malawi is een van de tien landen in de wereld dat het zwaarst getroffen is door de HIV/AIDS-pandemie en het heeft tevens een hoog aantal malaria besmettingen.

 

Hoogtepunten van het medisch project
 • Het verstrekken van een opleiding aan lokale vrijwilligers om op deze wijze het kennisniveau te vergroten
 • Werk in lokale ziekenhuizen en klinieken
 • Probeer malaria tegen te gaan door goede voorlichting te verstrekken
 • Het aanbieden van primaire medische behandeling en zorg
 • Het creëren van bewustzijn en het bijdragen aan het verminderen van epidemische ziekten in Malawi zoals HIV/AIDS
 • Zorg en basisonderwijs bieden aan kinderen
 • Het samenwerken met lokale artsen/verpleegkundigen en internationale vrijwilligers

Het medische project in het Mangochi District in Malawi bestaat uit een aantal initiatieven binnen de gemeenschap, gezondheidszorg voorlichtingsinitiatieven en medische initiatieven. Je werkzaamheden zullen afhankelijk van je ervaring en opleiding en waar op dat moment het meest behoefte aan is. Niettemin zal je betrokken worden bij diverse onderdelen van het project zoals:

 

Thuiszorg (HBC, Home Based Care)

HBC is een nieuw initiatief dat is opgezet is sommige plattelandsdorpen en biedt thuiszorg aan. Ook wordt aan groepen lokale vrijwilligers lessen gegeven over onderwerpen zoals HIV/AIDS, malariapreventie, persoonlijke hygiëne, EHBO, wondzorg, infectiepreventie, seksuelevoorlichting, voorlichting over voeding en TB (tuberculose). Door deze lokale vrijwilligers worden de huisbezoeken gebracht.
Er worden huisbezoeken gebracht aan chronisch zieke patiënten. De lessen vormen een waardevol onderdeel van de opleiding van lokale vrijwilligers tot thuiszorg zorgverleners. Als vrijwilliger draai je mee met het HBC project (ga je mee op huisbezoek) of help je mee een nieuw project op te zetten in een ander dorp.

 

Wondverzorging

De wondzorg vindt plaats op de vroege ochtenden in verschillende dorpen en maakt deel onderdeel uit van het Home Based Care onderwijs. Vrijwilligers worden betrokken bij de schoonmaak van wonden, het aanleggen van verbanden en het schrijven van verwijzingen naar het ziekenhuis bij meer ernstige wonden. Ook wordt er advies gegeven over verdere behandeling en/of het gebruik van antibiotica.

 

De kleuterschool (voor vrijwilligers zonder medische ervaring)

Werken bij het weeshuis is geschikt voor alle vrijwilligers, ongeacht je medische achtergrond. Maar meestal worden hier vrijwilligers ingezet met weinig of geen relevante medische ervaring. Dit project vindt in de ochtenden plaats op een kleuterschool, er zijn de volgende taken:

 • Geef basisonderwijs aan kleuterklassen
 • Help mee bij het voedingproject
 • Onderwijs de plaatselijk verzorgende Engels
 • HIV/AIDS voorlichting

Dit programma beoogt de kennis over HIV/AIDS te vergroten om zo het stigma geassocieerd met de ziekte te verminderen. De lokale gemeenschap krijgt tevens meer informatie over preventie en behandelmethoden. Er is in groepsverband ondersteuning en begeleiding voor diegenen die met HIV/AIDS leven. Voorlichting kan ook advies op het gebied van voeding bevatten en voorlichting over andere verwante ziekten.
Je helpt mee met het geven van workshops en presentaties. Deze workshops worden gegeven voor mensen die met HIV/AIDS leven en andere hierover willen vertellen. De informatie en inhoud van de workshop wordt door het project geleverd.

 

Rural hospital

Dit onderdeel van het project is geschikt voor vrijwilligers met een medische achtergrond/ervaring.
Het centrum heeft een aantal afdelingen waar vrijwilligers met relevante ervaring kunnen meedraaien zoals de kraamkliniek, de vrouwenafdeling, de mannenafdeling, op het laboratorium en bij tandheelkundige behandeling.
Meestal zullen gekwalificeerde vrijwilligers de lokale verpleegkundigen en artsen helpen bij hun dagelijkse taken. Dit kunnen taken zijn op het gebied van verloskunde, het lopen van rondes, wonden verzorgen, kleine medische ingrepen, etc.

Er is ook een labtechnicus beschikbaar voor het uitvoeren van testen op het gebied van hemoglobine, malaria, syfilis en zwangerschap.
Vrijwilligers die geneeskunde studeren kunnen wellicht ook meer inzicht krijgen in tropische en besmettelijke ziekten en kennis opdoen over de behandeling hiervan.

 

Registratie

Als je deel neemt aan dit onderdeel van het project (Rural Hospital) dien je geregisteerd te worden bij The Medical of Nursing Council of Malawi. Een registratie is alleen mogelijk voor afgestudeerde artsen en HBO Verpleegkundigen. Helaas komt een MBO opleiding Verzorgende-IG niet in aanmerking voor registratie. Vooraf ontvangen we graag een kopie van je diploma (in het Engels), het orginele document graag meenemen naar het project. Ook ontvangen we graag vooraf een kopie van je paspoort.

Bij aankomst dien je ook twee pasfoto’s bij je te hebben. Registratie kost voor een verpleegkundige USD 100 voor een arts is dat USD 250. Als je eenmaal geregistreerd bent breng je drie ochtenden of middagen door in het ziekenhuis. Dit is na drie weken introductie (voor verpleegkundigen) en zes weken introductie voor artsen.

 

Niet registreren

Je kan je natuurlijk ook niet laten registeren en tijd doorbrengen bij andere onderdelen van het project. We raden verpleegkundigen die zich laten registeren aan om minimaal 8 weken deel te nemen aan dit project, aangeraden voor doktoren wordt om minimaal 12 weken deel te nemen aan het project.

 

Malaria voorlichting

Vele mensen worden in Malawi ieder jaar getroffen door malaria. De meest arme mensen worden het eerst getroffen omdat ze geen geld hebben goede voorzorgsmaatregelen te nemen. De beste manier om malaria te voorkomen is om zo min mogelijk in contact te komen met de malariamug. Je wordt betrokken bij onderwijs op het gebied van malaria en de preventie van malaria. Preventie van malaria kan door:

 • De distributie van muskietennetten en deetspray
 • Het maken van kapotte netten
 • Het sprayen van de huizen
 • Het geven van voorlichting
 • Het dichten van gaten in huizen/hutten

Wil je deelnemen aan dit onderdeel van het project, laat dit dan vooraf weten, er dienen minimaal 2 vrijwilligers beschikbaar te zijn voor dit project. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat je altijd kan deelnemen aan dit onderdeel van het project. Ook is het zo dat dit project hoge materiaalkosten met zich meebrengt, een goede uitvoering van dit project is afhankelijk van de beschikbare middelen.

 

Eisen

Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Maximum leeftijd is afhankelijk van de gezondheid van de deelnemer. Voor ieder TravelUnique project is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) een vereiste.

Dit project is zeer geschikt voor de (ervaren), zelfstandige vrijwilliger. Dit omdat een aantal zaken zelf geregeld moeten worden. Zoals maaltijden, dagelijks transport en je transfer.

Verpleegkundigenen artsen in opleiding zijn zeer welkom bij dit project.

Belangrijk! Ga je in de klinieken  werken dan ontvangen we graag vooraf een kopie van je paspoort, je CV en je diploma (allemaal in het Engels). De orginele documenten dien je mee te nemen naar het project plus twee pasfoto’s (paspoortformaat). Je dient dan geregistreerd te worden. Dit bedrag is USD 100 voor verpleegkundigen en USD 250 voor artsen. De meeste vrijwilligers laten zich niet registeren.

 

Weer

Malawi is een klein en langgerekt land dat op zuidelijk halfrond ligt, in het zuidoosten van Afrika. Het klimaat is subtropisch. De droge periode loopt van mei tot oktober. Dat is gelijk de beste tijd om te reizen. Aan het einde van de droge periode is het heet, overdag wordt het op veel plekken tegen de 35°C. Juli is de koelste maand met een dagtemperatuur van 20-25°C. Het Malawi meer beslaat een vijfde van het land en is een toeristische trekpleister. Ten westen van het meer is het heuvelachtig en daardoor wat koeler.

 

Locatie

Dit project bevindt zich in het zuidelijke deel van Lake Malawi in het Mangochi District. Het vrijwilligershuis bevindt zich ongeveer 14 kilometer ten zuiden van Monkey Bay.

 

AI Malawi-Mangotchi district, medisch project

Medisch project, Malawi, ©NAV

lijntje lang

Landeninformatie

 

Malawi

Malawi ligt in Zuidelijk Afrika ten westen van Zambia. Het land grenst verder aan Mozambique en Tanzania. De oppervlakte is 118.480 vierkante kilometer. Daarmee is het ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland.
Het is een langgerekt land. De lengte is ruim 800 kilometer en de breedte varieert tussen de 80 en de 160 kilometer.

Het is een van de armste landen in de wereld, een land waar meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoede grens en men een gemiddelde dagelijkse inkomen heeft van minder dan 0,60 USD.

 

Het warme hart van Afrika

Malawi wordt vaak omschreven als ‘Het warme hart van Afrika’, als gevolg van de vriendelijkheid van zijn volk. Het land heeft een enorme verscheidenheid aan landschappen. Deze variëren van ruwe hooglanden; deze zijn voor de wandelaars en de bergklimmers een paradijs. Daarnaast zijn er de Mulanje laagland vlakten.

De bekendste attractie is ongetwijfeld Lake Malawi, Afrika’s derde grootste meer. Hier vind je honderden mijlen van tropische gouden zandstranden en het biedt honderden soorten kleurrijke tropische vissen. Het Lake Malawi ligt in het oosten van het land en is, net als het land zelf, langgerekt. Het meer neemt een vijfde deel van de totale oppervlakte van het land in beslag. Het Lake Malawi ligt in de Centraal-Afrikaanse Slenk en het diepste punt is 785 meter.

Het meer watert af in de Shire, die daarna in de Zambezi in Mozambique uitkomt om in de Indische Oceaan af te wateren. Ten westen van het Lake Malawi liggen steile heuvels met een gemiddelde hoogte van duizend meter. In het zuiden ligt de hoogste berg van Malawi, de Mount Mulanje (drieduizend meter).

 

Meer informatie
 • Lonely Planet: klik hier voor meer informatie
 • Wikitravel: klik hier voor meer informatie over Malawi

lijntje lang

Praktische informatie 

 

Ondersteuning

Tijdens je verblijf zal je ondersteuning en begeleiding krijgen van het team in Malawi. Zij zullen je helpen en begeleiden tijdens je verblijf. De  projectcoördinator in het vrijwilligershuis, kan je aanspreken voor alle hulp die je nodig hebt. Vooraf ontvang je een pre-departure document met alle benodigde informatie omtrent je verblijf en project.

 

Oriëntatie

Tijdens je eerste dag in Malawi krijg je een uitgebreid oriëntatie programma van je projectcoördinator. Dit houdt in:

 • Een introductie over de cultuur en waarden & normen in Malawi
 • Basis cursus lokale taal
 • Je gezondheid en veiligheid in Malawi
 • Waarden & normen tijdens je werk
 • Geld en transport in Malawi
 • Introductie in het werkgebied, het project en de staff
 • (Uit)eten
 • Uitleg over de excursies die mogelijk zijn in je vrije tijd
 • Excursie naar het plaatsje
Accommodatie

Je verblijft in een comfortabele vrijwilligershuis. De huis bevindt zich direct aan het strand van Lake Malawi. Het huis is omheind met een toegangshek en het huis heeft een grote groene tuin. De kamer deel je met een andere vrijwilliger of je slaapt op een slaapzaal. Er is stromend (koud) water (het is meestal warm weer, wat een koude douche iets aangenamer maakt), een douche en westerse toiletten.

Wees je ervan bewust er bijna altijd elektriciteit en water tot je beschikking is, maar heel soms, door bezuinigingen, er even een gebrek aan water kan worden ervaren. Het personeel van het huis bestaat uit een kok en coördinator, (hoewel vrijwilligers ook hun steentje bijdragen om het huis schoon en netjes te houden) en bewaker gedurende de nacht, voor je veiligheid.

 

Maaltijden

Maaltijden zijn niet inbegrepen bij het project. Het is een self-catering principe. Er zijn wel keukenbenodigdheden aanwezig. Hierdoor kan je rekening houden met je eetvoorkeuren en dieetwensen.

 

Vrije tijd

Er zijn een aantal plekken die je zou kunnen bezoeken in het weekend, zoals Nationale Parken of het Mulanje massief. De projectmedewerkers staan klaar om je te helpen bij het organiseren van excursies. Deze weekend activiteiten zijn niet inbegrepen in je projectkosten, deze activiteiten kan je boeken tijdens je project en dien je dan contant te voldoen in USD.

Wat je kan doen is:

 • Allereerst een bezoek aan het Liwonde Nationaal Park met zijn verscheidenheid aan wilde dieren en talrijke olifanten en de vele hippo’s in de rivier
 • Ten tweede Ga naar het populaire toeristische dorp Cape Maclear gelegen aan de rand van het meer. Geniet van snorkelen of een boottocht op Lake Malawi
 • En natuurlijk ontspan in het koele kronendak van het Zomba Plateau. Hier heb je een spectaculair uitzicht. Je kunt hier wandelen en paardrijden
 • South Luangawa National Park bezoeken
 • Kamperen op Domwe Island, het grootste niet bewoonde eiland in Lake Malawi

 

Hoe er te komen?

Je dient een vlucht te boeken naar Lilongwe International Airport. Aankomst is voor 14.00 uur. Als je een transfer geboekt hebt vertrek je naar het vrijwilligershuis, een reis van ongeveer 3,5 uur.Of je regelt zelf je transfer. Hierna neem je je intrek in het huis en ontmoet de overige vrijwilligers.

 

Geld

Er is een pinautomaat op het vliegveld van Lilongwe (bij aankomst) en in Mangochi,
de dichtbijzijnde grote stad. Bankpassen met een Maestro logo kan je hier gebruiken. Soms is het op te nemen bedrag beperkt of is de automaat buiten dienst. US dollars en pounds sterling zijn het meest makkelijk te wisselen. Neem voor excursies US dollars mee. Creditcards worden niet overal geaccepteerd. Dus een creditkaart kan handig zijn, in geval van nood.

 

Visum

Vanaf 1 oktober 2015 is een visum verplicht. Bij aankomst op het vliegveld van Lilongwe dien je een visum aan te schaffen. De kosten bedragen USD 75 voor een visum van 3o dagen. Dit bedrag dien je contant te voldoen of te pinnen via de Malawi Savings Bank. Het visum kan ter plaatse worden verlengd.

 

AI malawi medisch mangotchi district

Medisch project, Malawi, ©AI

lijntje lang

Prijzen 2022

 

De prijzen staan vermeld in GBP. Klik hier voor de actuele koers.

De prijs bedraagt £ 500 aan de Naturally Africa Foundation. Voor iedere maand meer + £ 100. Plus £ 75 per week voor de self-catering accommodatie. Ook betaal je £ 200 registratie fee.

4 weken: £ 800 + £ 200 registratie fee

8 weken: £ 1200 + £ 200 registratie fee

12 weken: £ 1600 + £ 200 registratie fee

De prijzen zijn exclusief airport transfer. Deze tranfer kan je zelf boeken of in overleg met TravelUnique regelen.

Er wordt geadviseerd te boeken voor de duur van minimaal 4 weken. En in blokken van vier weken. Het is ook mogelijk een oneven aantal weken bij dit project te verblijven. Neem contact met ons op voor de prijs van een oneven aantal weken.

 

Wat is bij de prijs inbegrepen?
 • Een unieke vrijwilligerservaring!
 • Oriëntatie bij aankomst
 • Accommodatie
 • Ondersteuning van de coördinator 24/7

 

Niet bij de prijs inbegrepen
 • Vlucht
 • Verzekeringen
 • Email/internet (niet altijd mogelijk), telefoongesprekken
 • Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Maaltijden Softdrinks, bier en wijn
 • Visum
 • Excursies
 • Transfer van en naar het vliegveld en lokaal transport
lijntje lang

Startdata 2022 en aankomsttijden

 

Dit project zal heropenen op maandag 9 mei 2022.

De startdata in 2022 zijn op:

9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november (max. 4 weken) en 5 december 2022 (max. 2 weken).

Aankomst is op de dag dat het project start. Vertrek is ook op maandag.

Dit medisch project in het Mangochi District start op maandag. Je dient aan te komen in Lilongwe voor 14.00 uur op deze maandag. Dit in verband met de nog lange reis naar het project.

 

lijntje lang

Downloads

 

Wil je de Engelstalige brochure over dit medisch project ontvangen? Neem dan contact met ons op

Klik hier voor de Facebook pagina van dit project

 

Ai malawi mangotchi district

Medisch project, Malawi, ©NAV

lijntje lang

button boeken donkergrijs

Lees voor het boeken van een project onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Als je een project boekt ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Overige projecten in het Mangotch District in Malawi
 • Onderwijs project. Klik hier voor het project
 • Sport- en onderwijs project. Klik hier voor het project
 • Kleuterschool project. Klik hier voor het project

 

Vergelijkbare projecten
 • Medisch project, Gweru, Zimbabwe. Klik hier voor het project
 • Medisch project, Namibië. Klik hier voor het project

 

Fotogalerij

 

Malawi-11 Malawi-10

Malawi mangochi districtMalawi-12

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze projectinformatie. Hoewel bij de samenstelling van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer correct is. Projecten veranderen voortdurend, waarbij ze worden aangepast aan de lokale behoeften op dat moment.

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld ter algemene informatie. TravelUnique behoudt zich het recht voor deze gegevens en prijzen zonder nadere aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de projectinformatie.

Foto verantwoording: de foto’s op deze pagina zijn van onze projectpartners Naturally Africa (NAV) en African Impact (AI).

 

Comments
 1. Therese

  8 januari 2019 - 20:44

  Linde Roetert Steenbruggen, Medisch project, Malawi, september 2018 voor de duur van 12 weken
  Hoi Therese,

  Ik ben inmiddels al een tijdje terug uit Malawi en ik wilde je nog graag even bedanken. Bedankt voor je hulp bij het uitzoeken van een passend land en project voor mij, dat is heel goed gelukt. Het project was super leuk en leerzaam, ik heb een bijzonder mooie ervaring gehad in Malawi. Het land is geweldig en alles in het huis was super geregeld.

  Heel erg bedankt.

  Groetjes,
  Linde Roetert Steenbruggen

 2. Therese

  9 december 2019 - 17:07

  Froukje Huizing, Medisch project, Malawi, oktober & november 2019

  Beste Therese,

  Heb een fantastische reis gehad, het was een enorme ervaring. Wel een reis met tegenstellingen, door de week aan het werk in de dorpen,
  tussen de zeer arme, maar zeer vriendelijke bevolking. En in de weekenden gingen we op pad om wat van het land te zien en
  dus waren we opeens toerist.
  Dat verschil vond ik in het begin best lastig.

  Maar erg veel indrukken en een zeer goed beeld gekregen hoe de bevolking
  daar(over)leeft.
  Het mooie vond ik ook dat het vrijwilligershuis in het dorp staat en je daar dus
  onderdeel van uitmaakt en ook zo het dorp in kan lopen. Dan krijg je ook een beter beeld van het leven daar.

  Wat ik wel jammer vond, is dat de werkdagen soms kort waren, in de ochtend van
  08:00 t/m 10:00 wondzorg en in de middag twee uurtjes (soms nog niet eens)
  een les geven aan een van de groepen.

  Verder was alles goed geregeld en de staf in het huis erg aardig en behulpzaam.
  Ik vind Malawi een prachtig land en hoop ooit eens terug te gaan.

  Met vriendelijke groet,

  Froukje