0346 - 833 209

Gedragsregels geldend voor alle vrijwilligers in Afrika
Gedragsregels TravelUnique (Code of Conduct)logo2 gedragsregels TravelUnique

 

Aan iedere vrijwilliger van TravelUnique vragen wij de volgende Gedragsregels (Code of Conduct) te ondertekenen. De ondertekende Gedragsregels ontvangen we graag van je getekend retour voor vertek naar je vrijwilligerswerk in Afrika.

 

Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG) of Bewijs van goed gedrag en zeden (België )

Voor deelname van ieder project van TravelUnique is een Verklaring Omtrent Gedrag of in België, een Bewijs van goed gedrag en zeden, verplicht. In Nederland zijn de kosten euro 30,05 in België is dit gratis. Je dient zelf de kosten te betalen. Het bewijs dienen we voor aanvang van het project in ons bezit te hebben om je deelname niet in gevaar te brengen.

 

Informatie

Wij verwachten van iedere vrijwilliger dat hij/zij de brochure en het ‘pre-departure’ document over het project zorgvuldig doorneemt.

 

Afronden project

Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij de aangegeven tijd bij het project volmaakt. Een eerder vertrek kan alleen in overleg met TravelUnique en hier dienen gegrond redenen voor te zijn. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.

 

Verzekering

Iedere vrijwilliger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Belangrijk is om te checken of deze verzekering ook vrijwilligerswerk dekt. Anders dient een aanvullende verzekering te worden afgesloten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aangeraden. Neem het pasje van je medische verzekering mee naar het project en check of repatriëring kosten gedekt zijn.

 

Boekingsformulier en medische vragenlijst 

Wij verwachten van iedere vrijwilliger dat hij/zij het boekingsformulier en de medische vragenlijst naar waarheid invult. Vrijwilligers boven de 65 jaar en vrijwilligers die op een vraag ‘JA’ antwoorden in de medische vragenlijst, worden gevraagd dit document te laten tekenen door een arts.

 

Respecteer de cultuur

Wanneer je een andere cultuur leert kennen, zie je vaak het mooie in die cultuur, maar ook de verschillen. Vaak verbazen we ons over de gewoontes die soms haaks staan op de onze. Deze gewoontes zijn er echter niet voor niets en ook al begrijp je die niet altijd, je zult je toch aan moeten passen. Kom je er echt niet uit, bespreek het dan met de leiding van het project of de vrijwilligers coördinator.

 

Respecteer gezag

Nederland kent weinig gezag. In veel landen is dat anders. Wij verwachten dat je in je gastland gezag respecteert en accepteert en doet wat de leiders zeggen c.q. van je vragen. Mocht je ergens een serieus probleem mee hebben bespreek dit dan met je vrijwilligers coördinator.

 

Respecteer ieders levensvisie

Het project kan vanuit een christelijke levensvisie werken. Op de meeste Afrikaanse projecten wordt regelmatig gebeden, over geloofszaken gepraat en op zondag wordt er een kerk bezocht. Van jou wordt verwacht dat je deze gebruiken respecteert. Dit betekent dat je niet mee hoeft te doen, maar we verwachten wel een respectvolle houding. Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Van je schouders tot en met je knieën dien je bedekt te zijn. Seksuele contacten met anderen dan je eigen man/vrouw zijn verboden.

 

Verblijfskosten

Ondanks de gastvrijheid van je gastland verwacht het project dat je je eigen verblijfskosten betaalt. Zorg dat je de organisatie niet op extra kosten voor jouw verblijf jaagt en ga zuinig om met alles in het vrijwilligershuis, inclusief stroom en water.

 

Giften uitsluitend via de leiders

Met geld kun je veel kapotmaken: meer dan je vaak door hebt. Geef daarom giften nooit direct aan personen maar overleg altijd eerst met de leiding. Wanneer een leider een gift afkeurt, is het strikt verboden deze toch te geven. Dit geldt uiteraard ook voor het toezeggen van giften.

 

Veiligheid voor alles

Wij verwachten dat je je houdt aan de adviezen die je ter plekke krijgt omtrent je eigen veiligheid en die van anderen.

 

Berichtgeving

Realiseer je dat berichtgeving vooral via weblog soms heel anders over kan komen dan je bedoeling is. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Plaats geen foto’s, namen of persoonlijke verhalen van kinderen op bijvoorbeeld Facebook. Wil je iemand fotograferen? Vraag vooraf om toestemming.

 

Rechten van kinderen

Respecteert de rechten van kinderen, zet je in voor hun belangen en veiligheid. Mocht je zien dat de rechten van kinderen geschonden worden dan maak je hier melding van ter plaatse en/of in Nederland of België bij thuiskomst. Wees je daarnaast bewust van het belang van een goede hechting van kinderen. Accepteer dat je slechts ondersteunend bent aan de lokale verzorger.

 

Training

Wij zien graag dat je voor vertek een training volgt waarbij alle aspecten aan bod komen die het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland met zich meebrengt. Dit kan bijvoorbeeld via de Stichting Muses (www.muses.nl). Echter dit is niet verplicht.

 

Schending van het gedragsreglement

Op reis ben je een voorbeeld voor anderen. Wanneer je door een schending van het gedragsreglement mensen ernstig in verlegenheid brengt, breng je schade toe aan je project. Je bent daarom zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die je aangebracht hebt en voor de maatregelen die voortvloeien uit gedrag dat niet getolereerd kan worden. Wat betekent dit?

 • Dat je eventuele schade moet vergoeden
 • Dat je moet vertrekken
 • Dat je zelf de kosten die hieruit voortvloeien moet betalen.

Hiermee verklaar ik,

Dat alle gegeven informatie naar waarheid is ingevuld. Ik bevestig de richtlijnen uit de gedragscode na te zullen leven.

Naam en handtekening:                                                       Datum:

 

lijntje lang

 

Aanvullende gedragsregels TravelUnique (Code of Conduct) bij werken met kinderen

 

Aan iedere vrijwilliger van TravelUnique vragen wij de volgende Gedragsregels (Code of Conduct) te ondertekenen. Dit zijn aanvullende gedragregels bij het werken met kinderen. De ondertekende Gedragsregels ontvangen we graag van je getekend retour voor vertek naar je vrijwilligerswerk in Afrika.

 

Richtlijnen bij werken met kinderen:
 • Verstrek voor vertek naar het project een VOG of een Bewijs van goed gedrag en zeden (België)
 • Behandel alle kinderen gelijk en met respect
 • Zorg altijd voor een gepaste afstand naar het kind toe, vermijd onnodig lichamelijk contact
 • Zorg er voor dat je niet alleen met een kind in een ruimte verblijft
 • Het is niet toegestaan een kind mee te nemen naar een locatie buiten het project
 • Het is niet toegestaan te slapen bij een kindertehuis. Alleen in de vrijwilligersaccommodatie
 • Treed op tegen pesten, schelden en onbehoorlijk gedrag
 • Vermijd seksueel getinte spelletjes (bijvoorbeeld paardjerijden)
 • Geef giften nooit direct aan personen maar overleg altijd eerst met de leiding. Wanneer een leider een gift afkeurt, is het strikt verboden deze toch te geven. Dit geldt uiteraard ook voor het toezeggen van giften
 • Realiseer je dat berichtgeving vooral via weblog soms heel anders over kan komen dan je bedoeling is. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Plaats geen foto’s, namen of persoonlijke verhalen van kinderen op bijvoorbeeld Facebook
 • Wil je iemand fotograferen? Vraag vooraf om toestemming
 • Respecteert de rechten van kinderen, zet je in voor hun belangen en veiligheid.
 • Mocht je zien dat de rechten van kinderen geschonden worden dan maak je hier melding van ter plaatse en/of in Nederland of België bij thuiskomst
 • Wees je daarnaast bewust van het belang van een goede hechting van kinderen.
 • Accepteer dat je slechts ondersteunend bent aan de lokale verzorger
 • Wees een positief rolmodel, dat wil zeggen, geen alcohol, drugsgebruik of roken in de buurt van kinderen
 • Ga gepast (niet te bloot) gekleed in de buurt van kinderen
 • Geef enthousiaste feedback aan kinderen
 • Let op je taalgebruik

 

Hiermee verklaar ik,

Dat alle gegeven informatie naar waarheid is ingevuld. Ik bevestig de richtlijnen uit de gedragscode na te zullen leven.

Naam en handtekening:

Datum: