0346 - 833 209

Informatie combinatie project vrijwilligerswerk Afrika
Informatie combinatie project (combi project)

 

Als je vrijwilligerswerk gaat doen in Afrika is het mogelijk om te kiezen voor een combi project. Als je deelneemt aan een combinatie (combi) project dan combineer je een sociaal project met een natuurbehoud project in één. Op deze manier combineer je het beste van twee werelden. Je werkt op de lokale scholen, waardoor je inzicht krijgt in het dagelijks leven en de problemen van de mensen woonachtig in Afrika. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de prachtige dieren van dichtbij mee te maken en je in te zetten voor natuurbehoud.

Het sociale project is vaak een onderwijs project; je geeft samen met de lokale leerkracht les aan overvolle klassen en werkt als klassenassistent. Het natuurbehoud gedeelte zal er uit bestaan dat je mee gaat met de ranger op zoek naar de dieren. Ook het checken van de omheining van de parken om de kans op stropen te verminderen behoort tot de taken, het wieden van onkruid, het geven van voorlichting over natuurbehoud, etc. Kortom je zet je in voor het behoud van de fauna en flora van Afrika.

Door te kiezen voor een combinatie project kies je voor een ultieme vrijwilligerservaring in Afrika. Leeftijd voor deelname staat in de projectomschrijving vermeld.

 

Projecten op een andere manier combineren

Je kan ook op een andere wijze projecten combineren. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 2, 3, 4. 5, etc. weken deel te nemen aan het onderwijs project in Kaapstad en vervolgens naar het Krugerpark (aan de oostkust van Zuid-Afrika) te vliegen om hier gedurende 2, 3, 4. etc. weken deel te nemen aan een natuurbehoud project. Dit is slechts een voorbeeld.

Het is mogelijke alle projecten te combineren, waarbij minimale deelname aan een project altijd 2 weken is.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden om projecten te combineren.

 

AOA Swaziland-1 informatie combinatie project