0346 - 833 209

Vrijwilligerswerk Afrika: dieren project in diverse landen
Dieren project

 

In Afrika is het mogelijk om aan diverse dieren projecten deel te nemen. In veel gevallen gaat een dieren project om een diersoort dat wordt bedreigd. Je werkt vaak in een adembenemende omgeving in Afrika en zet je in voor het behoud van het dier in het wild.

De keuze uit projecten waar bij je werkt met dieren is zeer uitgebreid.

 

Wij hebben een onderverdeling gemaakt op de volgende gebieden:
 1. Natuurbehoud projecten
 2. Game Reserve projecten
 3. Dieren projecten

De nadruk op natuurbehoud- en Game Reserve projecten ligt vaak op research en het instand houden van het leefgebied van de dieren. De nadruk ligt hier op groot wild.

Bij een Game Reserve project verblijf je in een Private Game Reserve (meestal in Zuid-Afrika)  van waaruit je onderzoek doet en je inzet voor natuurbehoud activiteiten. De nadruk ligt hier vaak niet op één dier, maar er wordt gekeken naar de wildstand in het gebied wat behoort tot het Game Reserve.

 

Een dieren project is gericht op een specifiek dier, dit kan zijn:
 • De chimpansee of apen in het algemeen
 • De dolfijn
 • De haai
 • De leeuw
 • De cheetah
 • Het paard
 • Etc.

Om het zoeken makkelijker te maken hebben we de volgende verdeling gemaakt onder dieren projecten:

 1. Een paarden project
 2. Een marine project
 3. Een leeuwen project

De overige projecten waarbij met dieren wordt gewerkt vind je onder dieren projecten

Het kan hier om kleine (huis) dieren gaan. Dit zijn dan dierenverzorging projecten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Werken in een dierenasiel
 • Werken in een opvang voor grotere dieren (bijvoorbeeld ezels)

Of een dierenartsen project. Dit is een project specifiek voor een student of een groep studenten diergeneeskunde.

Of je werkt met grotere dieren, bijvoorbeeld met:

 • De neushoorns
 • De olifanten
 • Chimpansees

Voor een dieren project is vaak geen specifieke ervaring vereist. Wel een grote voorliefde voor de natuur en natuurbehoud activiteiten. Soms is specifieke ervaring wel vereist, dit gaat om projecten waarbij studenten Diergeneeskunde worden gevraagd. Dit wordt dan duidelijk in de projectomschrijving vermeld.

Bij alle dieren project verblijf je bij het project met internationale vrijwilligers. De voertaal bij het project is Engels. Je dient je dan ook goed te kunnen redden in het Engels.

 

 

Amakhala banner dieren project afrika