0346 - 833 209

Vrijwilligerswerk Afrika: kinderopvang project in diverse landen in Afrika
Kinderopvang project of kleuterschool project in Afrika

 

1. Kinderopvang project

HIV/AIDS heeft in Afrika heeft geleid tot een groot aantal weeskinderen. Of kinderen met slechts één ouder. Of kinderen die woonachtig zijn bij familie omdat hun eigen ouders niet voor hen kunnen zorgen (door bijvoorbeeld verslavingsproblemen).

De meeste ideale situatie is dat kinderen opgroeien bij hun ouder(s) of in familieverband. Helaas is dit niet altijd mogelijk. De kinderopvangcentra waarmee wij samen werken streven er na kinderen te plaatsen bij familie of bij adoptie ouders. Kinderen worden tijdelijk opgevangen. Het eerste doel is natuurlijk om te voorkomen dat mensen overlijden aan HIV/AIDS. Daarrom is een goede voorlichting over dit onderwerp van groot belang. Wij bieden wij diverse projecten aan waarbij voorlichting op het gebied van HIV/AIDS centraal staat.

Als je werkzaam bent bij een kinderopvang project dan zijn je werkzaamheden heel verschillend.

 

De werkzaamheden kunnen zijn:
  • Je ondersteunt oma’s (GoGo’s) die een naschools opvangproject hebben opgezet
  • Je ondersteunt de verzorgers door praktische taken op je te nemen

 

Kleuterschool project

Het onderwijs is in Afrika is verdeeld in drie niveaus. Dit zijn het basisonderwijs. Het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Daarvoor kan een kind, vanaf zijn derde, ook naar de kleuterschool. Deze kleuterscholen zijn nog schaars en veel kinderen gaan niet naar een kleuterschool. Mochten ze wel een kleuterschool bezoeken dan hebben ze een grote voorsprong als ze op de basisschool komen.

Een van de belangrijkste manieren om Afrika vooruit te helpen is goed onderwijs. Een goede start voor een kind is het bezoeken van een kleuterschool.

Als vrijwilliger bij een kleuterschool project zal je ondersteunend zijn aan de lokale leerkracht. Je wordt ingezet bij het organiseren van activiteiten, het verzorgen van maaltijden, spelenderwijs leren van cijfers en letter, etc.

 

Werken met kinderen 

Als vrijwilliger werk je bij een kinderopvang project met jonge kinderen. Hier is vanuit Unicef kritiek op gekomen. Kinderen dienen niet als toeristische attractie. Dit kunnen we alleen maar onderschrijven. Onze projectpartners en projecten zijn zo geselecteerd dat het belang van de kinderen altijd voorop staat. Het belang van van de vrijwilliger is ondergeschikt. Er wordt heel goed gekeken welke werkzaamheden vrijwilligers wel en niet mogen uitvoeren.

Onze voorkeur gaat uit dat vrijwilligers met een specifieke achtergrond. Naar vrijwilligers die al werken met jonge kinderen. Denk daarbij aan vrijwilligers met een opleiding Pedagogiek, Onderwijsassistente, MBO opleiding Pedagogische medewerker Jeugdzorg, een opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), een opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening, etc.

 

Geen ervaring 

Vrijwilligers die graag willen deelnemen aan een project waarbij wordt gewerkt met kinderen en geen relevante ervaring hebben kunnen wel deelnemen aan een kinderopvang project. Alleen zal je dan werken bij een naschools opvang project of ondersteunende werkzaamheden verrichten.

De lokale medewerkers zijn altijd de contactpersonen voor de kinderen. Als vrijwilliger ben je altijd ondersteunend aan deze lokale medewerkers. Dit om te voorkomen dat kleine kinderen zich te veel hechten aan de vrijwilligers die kort bij het project blijven (hechtingsproblematiek).

Veel kinderopvangcentra hebben te weinig personeel en te weinig financiële middelen. Daarom zijn vrijwilligers van harte welkom. Het personeel is er voor de noodzakelijke dagelijkse zorg, maar zij komen vaak niet toe aan het organiseren van extra activiteiten die gericht zijn op onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. Vrijwilligers ondersteunen het personeel van de kindertehuizen bij hun dagelijkse taken.

 

Better Care Network

Bij het werken met kinderen volgen wij de richtlijnen van Better Care Network. Klik hier voor de brochure van Better Care Network over het werken met (jonge) kinderen.

 

Azafady-07 kinderopvang project afrika