0346 - 833 209

Sociaal project informatie, vrijwilligersprojecten en stages
Sociaal project

 

Als je vrijwilligerswerk wilt doen in Afrika kan je kiezen voor een sociaal project. Een sociaal project is vaak zeer divers en biedt veel afwisseling waarbij je te maken krijgt met verschillende problemen die in Afrika spelen.

Een sociaal project is gericht op een specifieke doelgroep in de maatschappij of op een bepaald probleem in de maatschappij, hierbij kan je denken aan HIV/AIDS, seksueel misbruik, armoede, etc.

<p></p>

 

Doelgroepen kunnen zijn:
 • Vrouwen
 • Meisjes (Girl Impact)
 • Kinderen die op straat leven
 • Weeskinderen
 • Dove kinderen

 

Bepaalde problematieken waar een project op gericht is kunnen zijn:
 • HIV/AIDS
 • Armoede
 • Tienerzwangerschappen
 • Kinderarbeid
 • Familieplanning
 • Malaria preventie
 • Etc.

Een sociaal project is vaak gericht op een bepaalde doelgroep zoals vrouwen of jonge meisjes. De problemen waarbij je mee te maken krijgt bij deze projecten zijn zeer divers. Vaak krijg je bij een sociaal project te maken met verschillende problematieken. Bij voorkeur hebben wij vrijwilligers met een specifieke achtergrond bij deze projecten. Vrijwilligers met een opleiding Maatschappelijk Werk, SPH, kinderopvang, etc. Mocht je geen relevante ervaring hebben dan is deelname zeker mogelijk. Alleen ben je dan vaak ondersteunend aan de lokale bevolking die het project leidt.

De reden dat men vrijwilligers inzet bij deze projecten is omdat de lokale bevolking vaak overbelast is. Er zijn weinig middelen voorhanden en er is ook vaak te weinig personeel. Extra activiteiten kunnen daardoor niet opgepikt worden. Mocht je met kinderen werken, houd er rekening mee dat het lokale personeel altijd het aanspreekpunt is richting de kinderen. Dit om hechtingsproblemen te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van Better Care Network. Na het boeken van een project ontvang je de folder van Better Care Network bij de overige benodigde documenten.

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor ieder project van TravelUnique en zeker voor een sociaal project is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) een vereiste. Hierbij wordt gecontroleerd op functieaspect 84: Het werken met minderjarige kinderen. Dit betekent dat er wordt gecontroleerd of je ooit met Justitie in aanraking bent geweest voor kindermisbruik. Dit om te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen naar Afrika afreizen. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

 

vrouwen sociaal project vrijwilligerswerk afrika