0346 - 833 209

Sponsor project: Midlands Children Hope project, Zimbabwe
TravelUnique sponsor project

 

Het goede doel dat TravelUnique van harte steunt is het Midlands Children Hope Project in Gweru, Zimbabwe.

Dit project is in 2011 gestart door twee Noorse ex-vrijwilligers, Thomas Nordberg en Anita Svendheim.

Het doel van Midlands Children Hope Project is:

  1. Het  betalen van het schoolgeld van lokale kinderen aan het begin van elk kwartaal. Dit is omdat zij van mening zijn dat een kind een betere toekomst heeft als het onderwijs heeft genoten. Dit in een land waar meer dan 80% van de bevolking zonder baan zit.
  2. Midlands Children Hope Project verleent steun aan projecten die worden opgezet zodat de opvang in de toekomst zelfvoorzienend kan zijn.
  3. Midlands Children Hope Project werkt aan de bouw van een nieuw gebouw in Gweru om op deze wijze hulp te bieden aan alle kinderen die op straat leven en die behoefte hebben aan hun steun, dit geldt ook voor kwetsbare meisjes.

 

Donaties

Donaties voor dit sponsor project zijn van harte welkom op rekening NL 63 RABO 0159340918 ten name van TravelUnique. Of je kan rechtstreeks via de site van Midlands Hope project doneren. Dit door te klikken op ‘make a donation’.

Het gehele bedrag komt ten goede aan dit project voor kinderen in Gweru. Begin augustus 2014 is dit weeshuis door ons bezocht. De situatie is schrijnend. Er is alleen opvang voor straatjongens en niet voor meisjes. Daarom is er een stuk land naast Antelope Park aangekocht voor de bouw van een nieuwe, grotere opvang. Echter hier is geld voor nodig.

Vele vrijwilligers doen aan fondsenwerving voor aanvang van het project. Heb je nog geld over en zoek je een goede bestemming, kies dan voor het MCHP in Zimbabwe/

Of ken je nog een bedrijf wat een goed sponsor project zoekt? Neem dan contact met ons op!

Voor meer informatie klik hier voor de Facebook pagina van Midlands Children Hope Project en hier voor de website.

Onderstaande foto: Midlands Children Hope project.

 

Midlands Hope sponsor project zimbabwe