0346 - 833 209

Vrijwilligerswerk Afrika: informatie sport projecten in diverse landen
Sportproject

 

Wil je vrijwilligerswerk doen in Afrika en ben je sportief? Dan is een sportproject misschien wel iets voor jou. Na het afschaffen van de Apartheid in Zuid-Afrika (1994) is hier ook het sportonderwijs/ bewegingsonderwijs op scholen afgeschaft. Dit heeft geleid tot kinderen die te weinig bewegen en de regels van de diverse sporten niet kennen. Daarnaast eten de kinderen woonachtig in de sloppenwijken vaak zeer eenzijdig (Mielie pap, een soort maispap, erg goedkoop maar zeer dikmakend).

Het is bewezen dat sport en lichamelijke opvoeding een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Sport leert kinderen samen te werken en samen te communiceren. Van sporten krijgen kinderen zelfvertrouwen. Daarom wordt het sportonderwijs op scholen langzaam aan weer opgepakt (als er budget voor is). Bij een sportproject draait het natuurlijk om bewegen, maar ook om het motiveren van de kinderen om als team aan iets te werken.

 

Voorkeur?

Bij de sportprojecten kan je zeker je eigen sport voorkeuren kwijt. Ben je goed in volleybal? Neem een net mee, koop een bal in Afrika en leer de kinderen de regels van het spel en organiseer een toernooi. Daarnaast blijft voetbal een enorm gewilde sport in Afrika. Belangrijk om te melden is dat er meestalnniet gezwommen kan worden met de kinderen. Veel kinderen hebben geen zwemdilpoma en er kan een bacterie in het water voorkomen. Zwemles geven kan alleen bij het sportproject in Eswatini/Swaziland.

Volg je een opleiding op het gebied van sport- bewegingsonderwijs? Dan is dit een zeer geschikt project. Naast het sporten met de kinderen is er aandacht voor hygiëne, gezonde voeding en gevarieerd eten.

Aan een sportproject kan worden deelgenomen door mannen en vrouwen, door gekwalificeerde sportlieden maar ook door vrijwilligers zonder specifieke sport achtergrond. Natuurlijk dien je wel sportief te zijn! Leeftijd bij deelname staat vermeld bij het desbetreffende project.

 

sport project vrijwilligerswerk afrika