0346 - 833 209

Ubuntu: een manier van leven in Zuid-Afrika volgens Mandela

Ubuntu

“Africans have this thing called UBUNTU:
it is about the essence of being human
it is part of the gift that Africa will give the world.

It embraces hospitality, caring about others
being able to go the extra mile for the sake of others

We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.

When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.

The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you
seek to work for the common good because your humanity comes into
its own in belonging.”

Aartsbishop Desmond Tutu

Ubuntu is het diepgewortelde mensbesef dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ‘Ik ben, omdat wij zijn’.  Het betekent dat het belang van teamspirit, onderling vertrouwen, respect en natuurlijk gezag en gemeenschappelijk resultaat, belangrijker zijn dan het eigenbelang.

Het begrip ‘ubuntu’ komt van het Zulu-gezegde “umuntu ngumuntu ngabantu” of “een mens wordt een mens door andere mensen”. We zijn wie we zijn doordat we zijn geworden door de mensen om ons heen die ons als persoon respecteren en erkennen.

Er zijn vergelijkbare levensvisies in andere culturen. In Swahili-sprekende delen van Afrika wordt het ‘ntu’ genoemd, in Egypte ‘ma’at’ en in het Shona heet het ‘unhu’.

 

TravelUnique en vrijwilligerswerk in Afrika

 

Het is onze doel mensen samen te brengen.

Dit doen we door je het continent en de bevolking niet als toerist maar als medemens te laten zien. Hierdoor zul je merken dat ondanks de armoede, mensen in Afrika vaak hoopvol en optimistisch zijn, wat heel prettig en inspirerend is.
Met elkaar delen is er nog heel gewoon, terwijl wij dat langzamerhand vergeten zijn en ons meer en meer richten op het individu.
Wanneer je in Afrika bent, zul je de saamhorigheid van de mensen en de eenvoud van het leven zelf beleven en hopelijk waarderen.
We laten je kennis maken met ‘Ubuntu’, een veel gehoorde term in Zuid-Afrika. Het gaat over de essentie van het mens-zijn. Ubuntu draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het is een deel van de gift die Afrika de wereld zal geven. Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt.
Naast het contact met de mensen van het land, brengen we je ook samen met reizigers vanuit de hele wereld. Een unieke manier om nieuwe contacten en vriendschappen op te doen.
Samenwerken met andere reizigers en met de Afrikaanse bevolking is een verrijking van je leven!

Klik hier voor een Youtube filmpje over Nelson Mandela en Ubuntu.

 

THAF-04 Ubuntu