Tshega sociaal project, Limpopo, Zuid-Afrika

Tshega sociaal project, Limpopo, Zuid-Afrika

HET PROJECT kort Samengevat

 • Plaats: Letsitele, Limpopo, Zuid-Afrika
 • Accommodatie: vrijwilligershuis
 • Type project: onderwijs- en community project
 • Duur: 2 – 12 weken weken (langer in overleg)
 • Leeftijd: minimaal 18 jaar
 • Voertaal bij het project: Engels
 • Kenmerk: mooi project waarbij je werk in een plattelandsdorp in Zuid-Afrika
 • Heb je vragen over dit project? Stuur dan een mail naar info@travelunique.nl of een Whatsapp bericht naar 06 38 22 86 58

“Tshega strives to help children whose burdens are overcome with poverty to become healthy, educated & self sustaining and contributing members of society”

Algemene informatie Tshega Christian Mission project

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk in Afrika? Dan is dit een prachtig project. De AIDS-epidemie in Zuid-Afrika heeft hele families en gemeenschappen ontwricht. Het land heeft ‘s werelds grootste aantal HIV-geïnfecteerde mensen. Er zijn naar schatting 3,7 miljoen weeskinderen in Zuid-Afrika, bijna de helft van deze kinderen verloren hun ouders aan AIDS-gerelateerde ziekten. Ongeveer 150.000 kinderen leven in kindhuishoudens. Het leven voor velen in Zuid-Afrika is zeer moeilijk. Kinderen vallen ten prooi aan verwaarlozing en mishandeling. Deze kinderen hebben zo veel potentieel, wat ze nodig hebben is goede opvang, onderwijs en uitzicht op een toekomst.

Dit project bevindt zich in Letsitele in de provincie Limpopo (nabij het Krugerpark tussen Phalaborwa en Tzaneen). Dit project werd opgericht met als doel om het leven van mensen in achterstands gebieden te verbeteren.

Missie

Tshega Christian Mission streeft ernaar om gezinnen en hun kinderen economisch productieve leden van de samenleving te laten worden. Dit wordt gedaan door kennis te vergaren over de hindernissen en worstelingen die leven in dit landelijke gebied met zich meebrengt en de inwoners te motiveren en te stimuleren deze hindernissen te overwinnen. Belangrijk hierin is goed onderwijs. Doel van het project is zoveel mogelijk kinderen onderwijs aan te bieden. Slechts 50% van de kinderen kan het schoolgeld betalen. Door Tshega kan ook een groot deel van de ander 50% onderwijs volgen.

Belangrijk

Tshega is een project ontstaan vanuit een christelijke achtergrond. Het project heet voluit Tshega Christian Mission. Iedereen die met respect omgaat met de mening van een ander kan deelnemen aan dit project, een christelijke achtergrond is geen vereiste. Op de scholen is er wel christelijk onderwijs en de medewerkers van het project en de gemeenschap bezoeken op zondag de kerk. Je bent altijd van harte welkom om mee te gaan, wil je liever thuisblijven, dan is dat ook prima.

Hoogtepunten van het Tshega sociaal project

 • Werk mee aan verschillende projecten in de gemeenschap
 • Word onderdeel van deze gemeenschap en leer over de cultuur
 • Geef voorlichting op een middelbare school
 • Werk mee op een kleuterschool en lagere school
 • Werk met gehandicapten
 • Ga sporten met de kinderen
 • Help vrouwen zelf geld te verdienen
 • Ontdek het prachtige Zuid-Afrika
 • Maak internationale vrienden voor het leven

Het Tshega project bestaat uit twee delen:

 1. Het onderwijs gedeelte
 2. Het zogenaamde Outreach gedeelte

Het project biedt zowel hulp aan schoolkinderen als aan de lokale gemeenschap.

Tshega biedt ondersteuning op het gebied van:
 • Basis behoeften, zoals kleding, ondersteuning bij hygiëne, etc
 • Sociale behoeften, zoals het organiseren van activiteiten
 • Emotionele behoeften, zoals ondersteuning en counselling
 • Mentale behoeften, zoals onderwijs
 • Spirituele behoeften, zoals thuis bezoeken en ondersteuning aan mensen in directe nood
Bij het Sociaal project werk je bij de drie volgende programma's:
 1. Tshega Kinderen programma (bestaande uit o.a. een huiswerk club, ondersteuning aan gehandicapte kinderen, ondersteuning aan Sarah Primary, etc.)
 2. Het Tshega Jongeren programma (bestaande uit o.a. een voetbal programma en ondersteuning aan gehandicapte jongeren)
 3. En het Tshega Volwassenen programma (bestaande uit o.a. het Basadi Skills Program)

Outreach gedeelte:

Feeding Scheme and Homework Club

Veel kinderen in de omgevin hebben geen begeleiding bij het leren en huiswerk maken, dit leidt tot schokkende resultaten. Daarom is er een Homework Club opgezet. Bij dit onderdeel van het project worden kinderen geholpen met huiswerk en ze krijgen een sandwich en wat te drinken. Als vrijwilliger help je mee de lunch uit te delen en kinderen te assisteren bij hun huiswerk en ze te helpen met hun sociale vaardigheden. Er worden ook korte cursussen gegeven op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dit programma loopt van 14.30 - 16.00 uur.

Hulp aan kinderen

Er zijn momenteel 47 kinderen die extra hulp nodig hebben omdat ze in een kwetsbare situatie zitten. Het kunnen weeskinderen zijn of kinderen die geconfronteerd worden met extreme armoede. Ze zijn woonachtig in Fobeni. Degene die deze kinderen opvangen worden geholpen met voedsel, water, kleding, schooluniformen, etc. Er wordt geprobeerd sponsors voor deze kinderen te zoeken. De kinderen maken een lijst met wat ze dringend nodig hebben, Tshega koopt deze spullen en levert ze af bij de kinderen. Als vrijwilliger help je mee de spullen te kopen, in te pakken en af te leveren.

Onderwijs gedeelte:

Kleuterschool en lagere school 

De school werd aanvankelijk opgericht door twee zendelingen Wilna en Japie Venter, oprichters van Afrika Rural missies in 1998. De school heette toen Ephrath missie Christian Academy en de kleuterschool was genaamd Happy Faces.
In 2006 zou de school worden gesloten. Tshega besloot de school voort te zetten, hoewel er slechts 8 studenten stonden ingeschreven. De school werd verplaatst naar de huidige bestemming in Fobeni village. De scholen waren deze opnieuw geregistreerd onder de namen The Lighthouse Academy Primary School en Lamb's Haven kleuterschool in November 2011.

The Lighthouse Academy Primary School 

De Lighthouse Academy bevindt zich in Fobeni Village sinds 201o en er zijn ongeveer 300 kinderen tussen de 3 en 13 jaar. De eerste twee dagen bij het project heb je de mogelijkheid om mee te draaien bij de verschillende klassen om zo de kinderen en de leerkrachten te leren kennen. In iedere klas zitten meestal rond de vijf kinderen met een leerachterstand. Als vrijwilliger zal je met deze kinderen of één van deze kinderen werkzaam zijn. Daarnaast zing, dans en speel je met de kinderen. Ook is administratieve ondersteuning van de school onderdeel van het project, je typt de testen uit, kijkt ze na, etc. In de middagen kan je meehelpen bij de organisatie van een sportevenement, of een sociaal- of cultureelevenement. Daarnaast is er ook nog een schooltuin die onderhouden moet worden.

De kinderen krijgen lessen in de vakken: wiskunde, Engels, natuur en technologie en sociale vaardigheden. Het systeem waar mee gewerkt wordt is een Montessori systeem met extra aandacht voor lezen en schrijven.

Lamb's Haven Kindergarten

Bij deze kleuterschool zijn tussen de 35 - 45 kinderen aanwezig. Samen met drie verzorgers en een gekwalificeerde onderwijzer ben je betrokken bij de kinderen. De kinderen zijn in de leeftijd van 3 - 5 jaar. De taken bestaan uit het assisteren van de lokale begeleiders bij het spelen van spelletjes, zingen, etc. Daarnaast kan je als vrijwilligers het op je nemen om een leuke activiteit voor de kinderen te organiseren. De motorische ontwikkeling van de kinderen is belangrijk, zowel de fijne motoriek (hoe een pen vast te houden) als de grove motoriek (dit wordt door spel en sport getest).

Overige taken

Je bent van maandag tot en met vrijdag werkzaam bij dit project, van 8.00 tot 14.30 uur. Je kan betrokken worden bij de volgende activiteiten:

 • Het assisteren in klassen; het begeleiden van kinderen met een achterstand
 • Het (alleen) onderwijzen van kinderen; dit alleen met onderwijsbevoegdheid
 • Kunst projecten; organiseer een kunstproject
 • Administratieve taken zoals het uitwerken van toetsen, kopiëren, algemene administratieve werkzaamheden, etc.
 • Sport programma; organiseer een voetbaltoernooi, netball toernooi, etc.
 • Sociaal programma; organiseer een leuke dag voor de kinderen met diverse activiteiten
 • Cultureel programma; organiseer een concert, etc.

Tshega Jongeren programma:

Voetbal programma

Naast voetbal wordt ook netball onderwezen. De training is na school van 16.00 - 17.00 uur van maandag tot en met donderdag. Als vrijwilliger kan je meedraaien met de training onder begeleiding van de coach. Er zijn 4 netball teams en 3 voetbal teams.

Secondary School 

Kinderen op de middelbare school hebben te maken met armoede, tienerzwangerschappen, criminaliteit, gebrek aan kennis over een goede gezondheid, HIV/AIDS, etc. Op de Fobeni Highschool wordt er gediscusseerd over onderwerpen als: hoe HIV/AIDS te voorkomen, het plannen van activiteiten, groepsdruk, etc. Het gaat hier over kinderen in de leeftijd 13 - 20 jaar. De groepen bestaan vaak uit 30 kinderen of meer.

 Tshega volwassenen programma:

Basadi Women's Program

Vrouwen in een kwetsbare situatie worden ondersteund bij het aanleren van vaardigheden op het gebied van breien, haken, etc. om op deze wijze zichzelf te kunnen onderhouden.

Vakantie & Public Holiday

Tijdens de schoolvakanties kunnen de activiteiten verschillen van bovenstaande omschrijving. Dit omdat de scholen dan zijn gesloten. Er zullen andere activiteiten voor in de plaats komen. Er wordt dan meer gewerkt bij Holiday Clubs. Tussen de schooltermijnen in is is het vakantie.

1e Term: 15 januari – 20 maart 2024

2e Term: 3 april – 14 juni 2024

3e Term: 9 juli – 20 september 2024

4e Term: 1 oktober - 13 december 2024, hierna is het zomervakantie 

PUBLIC HOLIDAYS 2024

Klik hier voor de Public Holidays in Zuid-Afrika in 2024. Op deze dagen ben je vrij.

Sponsor

Je kan je aanmelden om een kind te sponsoren. De kosten bedragen ZAR 300 per maand (nog geen 25 euro). Dit bedrag kan je maandelijks of per kwartaal betalen. Voor dit bedrag kan een  kinder naar school (schoolfee, uniform en boeken worden betaald). Ook kan je ervoor kiezen dat je geld aan een ander doel wordt besteed, zoals aan het voetbalproject, het Basadi vrouwen project, voor het gehandicapten project, etc.

Als je een kind sponsort ontvang je een foto met achtergrond van het kind, een update over de prestaties op school en een nieuwsbrief per kwartaal.

Locatie

Dit Tshega project bevindt zich in Letsitele in de provincie Limpopo, Mopani District, Bolebedu South. Dit is ongeveer 450 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Dit is het grootste plattelandsgebied in Zuid-Afrika. De provincie is de op twee na armste provincie van het land. In het gebied wonen ongeveer 48.282.000 inwoners. Het is een gebied waar armoede en sexueel misbruik helaas veel voorkomen. Daarnaast is het onderwijs op een laag niveau, slechts de helft van de leerlingen doet eindexamen in Grade 12. De taal die hier gesproken wordt is de Sepdi taal en in mindere mate Engels.

Eisen

Het project is geschikt voor vrijwilligers vanaf 18 jaar, er is geen ervaring vereist. Er is geen maximum leeftijd. Wel dien je een goede beheersing van de Engelse taal te hebben. Ook ben je onafhankelijk en initiatiefrijk. Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs. Voor vertrek raden wij aan boeken te lezen over Zuid-Afrika, Apartheid en HIV/AIDS. Graag ontvangen we een kort Engelstalig CV.

Bij deelname aan een project van TravelUnique is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) een vereiste. Deze VOG dient voor vertrek in ons bezit te zijn en mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Bij dit project dien je stevig in je schoenen te staan, in de gemeenschap spelen zaken als seksueel misbruik, extreme armoede, HIV/AIDS, alcoholisme, etc.

Flexibiliteit

Aan het werk gaan in Afrika kan een opwindend avontuur zijn maar soms ook een ontmoedigende onderneming. Wij bieden je de kans om werkervaring in Afrika op te doen, de mensen te leren kennen in een gestructureerd project waarbij op je veiligheid wordt gelet.

Er is een projectcoördinator aanwezig die je de gehele periode zal begeleiden. Daarnaast is er bij aankomst een uitgebreide oriëntatietraining dit er voor zal zorgen dat je het meest haalt uit deze uitdaging.

Aanpassingsvermogen aan het lokale systeem is een vereiste. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke hulpverleners en de lokale politieke systemen om er zorg voor de dragen dat een vrijwilliger maximaal profijt heeft van zijn of haar bijdrage, maar wees flexibel.

Praktische informatie

Accommodatie

Vrijwilligers zullen worden ondergebracht in een volledig ingericht vrijwilligershuis op de 'Orange farm' van de familie Van Rooyen. Het huis is in september 2014 volledig gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. Het huis kan 14 vrijwilligers herbergen. Er zijn drie douches en vier toiletten. Je hebt de Boabab Room voor vier personen, de Leadwood Room voor 6 personen, de Nyala Room voor iemand alleen of een stel en de Jackelberry Room voor 2 personen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken. Ook beschikt het huis over een prachtig zwembad.

Meenemen

Voor bedlinnen wordt gezorgd. Neem wel zelf een slaapzak mee. Het huis beschikt tevens over Wifi, een pooltafel, dvd's/boeken/spelletjes, ook is er een "Braai"; de BBQ. Voor bedlinnen wordt gezorgd, wel dien je zelf je handdoeken mee te nemen. Daarnaast is het handig een lunchbox mee te nemen en een waterfles. De kosten voor de wasmachine bedraagt ZAR 10 per was, dit geldt ook voor de droger. Er is Wifi, de kosten hiervan bedragen ZAR 35 per week. Voor de juiste koers van de ZAR hier. De accommodatie ligt ongeveer een half uur rijden vanaf de projecten.

Maaltijden

De avondmaaltijden worden van maandag tot en met vrijdag voor je verzorgd. De lunch en het ontbijt dien je zelf te verzorgen.Dit betekent dat je de boodschappen voor ontbijt en lunch zelf dient te kopen en maken. Je kan de boodschappen doen in de dichtstbijzijnde plaats. Neem plastic zakjes en een waterbottle mee. In het weekend dien je alle maaltijden zelf te regelen met de overige vrijwilligers.

Hoe er te komen?

Je kan direct van Amsterdam naar Johannesburg vliegen (KLM), maar het is goedkoper omdat via een tussenstop (Londen, Frankfurt) te doen (bijvoorbeeld via South African Airways). Na aankomst in Johannesburg stap je op een lokale vlucht naar Phalaborwa of Hoedspruit of je neemt de Translux bus naar Tzaneen. Bij aankomst op het vliegveld word je opgehaald door een lokale vertegenwoordiger van het project die je direct naar het vrijwilligershuis brengt. Voor reisadvies kan je natuurlijk altijd contact met TravelUnique opnemen.

Prijzen 

De prijs van dit Tshega sociaal project is afhankelijk van de koers van de ZAR. Door fluctuaties in de koers van de ZAR kunnen prijzen tussentijds aangepast worden. De prijs is exclusief transferkosten van- en naar het vliegveld (transfer dien je zelf te regelen, of tegen betaling regelt het project dit). De kosten van een transfer vanaf Hoedspruit of Polokwane bedraagt € 70 enkele reis. Tranferkosten vanaf Tzaneen bedragen € 25 enkele reis.

2 weken : € 658

3 weken : € 812

4 weken : € 966

5 weken : € 1120

6 weken : € 1274

7 weken : € 1428

8 weken : € 1582

9 weken : € 1737

10 weken : € 1890

11 weken : € 2055

12 weken : € 2198

Neem voor een verblijf langer dan 12 weken contact met ons op voor een offerte. Wel dien je na drie maanden een verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika te regelen, wat niet eenvoudig is!

Voor een extra nacht betaal je het aangepaste tarief van euro 50 per nacht.

Er zijn bij TravelUnique geen boekings- of administratie of reserveringskosten en geen toeslag als je vertrekt in het hoogseizoen.

Wat is bij de prijs inbegrepen?

 • Ondersteuning door de lokale vertegenwoordiger
 • Accommodatie
 • Drinkwater
 • Schoonmaak service
 • Dagelijks transport
 • WiFi
 • Oriëntatie programma bij aankomst
 • Wekelijkse trip naar het dichtstbijzijnde stadje Tzaneen

Niet bij de prijs inbegrepen

 • Ticket 
 • Maaltijden
 • Kosten ophalen vliegveld of busstation
 • Verzekeringen
 • Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Excursies

Kosten ophalen vliegveld/busstation per persoon

Je kan opgehaald en weggebracht worden naar het vliegveld van Hoedspruit of Polokwane. De kosten enkele reis bedragen € 53. 

Het is ook mogelijk met de Transluxbus te komen, deze bus komt aan in Tzaneen (84 km). Neem contact met ons op wat de kosten zijn om hier opgehaald te worden.

Klik hier voor de actuele koers van de Zuid-Afrikaanse Rand.

Optionele excursies (niet bij de prijs inbegrepen)

Zaterdag en zondag zijn de vrije dagen bij dit project. De meeste vrijwilligers boeken dan een excursie. Dit kan worden geregeld in overleg met de projectcoördinator bij externe organisaties.

Je kan de volgende excursies doen:
 • Microflight over de Georges Valley en over de Tzaneen dam en de Debengen
  Waterval
 • Quad bike tour met picknick
 • Abseilen
 • Bezoek aan Tzaneen (Letaba River Lodge, thee plantage, Haenertburg)
 • Bezoek aan Phalaborwa (3 uur op een boot op de Olifants river)
 • Paarden rijden in de bergen
 • Bezoek aan het Kruger National Park (1 dag of 2 dagen met overnachting)
 • De Panorama route
 • Een Hoedspruit tour (Moholoholo Animal Rehab Centre, Khumai Reptile Centre, Jessica the Hippo)

Prijzen excursies

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan een bepaalde excursie. De huur van een auto, de benzine en de toegangsprijs worden opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers. Hoe meer vrijwilligers mee gaan naar een excursie, hoe goedkoper.

Startdata en aankomsttijden

Er zijn geen vaste startdata bij dit project. Mocht je het boekingsformulier invullen, kies dan voor de 1e van de maand waarin je wilt starten en vermeld bij 'eventuele opmerkingen' de juiste startdatum en het aantal gewenste weken dat je wilt deelnemen aan het project.

Houd wel rekening met de perioden dat het project gesloten is. Het project is gesloten tussen eerste week december - half januari, dit in verband met de zomervakantie in Zuid-Afrika.

Daarnaast is de school gesloten tijdens vakanties. De vakanties staan vermeld onder schooltermijnen. Ook ben je vrij op een Public Holiday.

De meeste vrijwilligers verblijven 2 - 12 weken bij dit project. Het is echter mogelijk langer te verblijven, tot maximaal 1 jaar. Vanaf 12 weken geldt een aangepast tarief. Neem contact met ons op voor een passende offerte als je langere tijd bij dit project zou willen verblijven. Wel dien je dan een werkvisum aan te schaffen, wat nog wel eens een lastige klus blijkt te zijn.

Downloads en links

Klik hier voor de website van het project

Klik hier voor de Facebook pagina van het project

Fotogalerij


 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze projectinformatie. Bij de samenstelling van deze informatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer correct is. Projecten veranderen voortdurend, waarbij ze worden aangepast aan de lokale behoeften op dat moment.

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld ter algemene informatie. TravelUnique behoudt zich het recht voor deze gegevens en prijzen zonder nadere aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de projectinformatie. Foto verantwoording: de foto’s op deze pagina zijn van onze projectpartner Tshega Christian Mission (TCM).

Klik hier om te boeken
#TravelUnique   #vrijwilligerswerk   #Afrika
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media.